ASTM D3273 Bir Çevre Odasında İç Kaplamaların Yüzeyinde Küf Büyümesine Direnç için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D3273 Bir Çevre Odasında İç Kaplamaların Yüzeyinde Küf Büyümesine Direnç için Standart Test Yöntemi

Bu standart, 4 haftalık bir süre boyunca şiddetli bir iç ortamda, iç kaplamaların yüzey mantar büyümesine karşı göreceli direncini değerlendirmek için bir çevre odasının kullanımını ve çalışma koşullarını açıklar.

ASTM D3273 Bir Çevre Odasında İç Kaplamaların Yüzeyinde Küf Büyümesine Direnç için Standart Test Yöntemi

Bu standart, iç kaplamaların hızlandırılmış küf büyümesine karşı karşılaştırmalı direncini değerlendirmek için kullanılabilir. Belirli bir derecedeki performans, mantar içermeyen bir kaplama için belirli bir süre anlamına gelmez. Bununla birlikte, daha iyi derecelendirilmiş bir kaplama, gerçek son kullanımda neredeyse her zaman daha iyi performans gösterir.

ASTM D3273 Test Yöntemi

Bu standart, bir iç kaplamanın mantar tahribatına karşı direncinin hızlandırılmış değerlendirilmesi için tasarlanmıştır. Dış kaplamaların performansını değerlendirmek için bu test yönteminin kullanımı doğrulanmamıştır ve bu tür kullanım için sınırlamalar belirlenmemiştir.

Bu standart bir dış cephe kaplama sisteminin testi için kullanılacaksa, sonuçların bu test yönteminin kapsamı dışında olduğu şeklinde yorumlanmasına ilişkin bir önlem ifadesi test raporuna dahil edilmelidir. Herhangi bir hızlandırılmış aşınma (sızma, aşınma makinesi maruziyeti, vb.) rapor edilmeli ve ayrıca bunun bu test yönteminin mevcut kapsamının dışında olduğu gerçeğine atıfta bulunulmalıdır.

Odanın kısa test süresi boyunca tekrarlanabilir bir şekilde çalışması için, sıcaklık ve nem, belirtilen nispeten dar sınırlar içinde etkin bir şekilde kontrol edilmelidir. Bir film üzerindeki küf gelişiminin şiddeti ve hızı, hem filmin hem de alt tabakanın nem içeriğinin bir fonksiyonudur. 32.5 ± 1 °C (90 ± 2 °F) sıcaklıkta >%93 bağıl nem, küf gelişimini başlatmak ve sürdürmek ve test panellerinin hızla gelişmesi ve küf gelişimini destekleyecek yeterli bir nem seviyesini muhafaza etmesi için gereklidir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilecektir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.


EUROLAB, üreticilere ASTM D3273 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp