ASTM D3479 Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Gerilme-Gerginlik Yorulması için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D3479 Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Gerilme-Gerginlik Yorulması için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D3479 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D3479 standardı, çekme çevrimli yüklemeye maruz kalan polimer matrisli kompozit malzemelerin yorulma davranışını belirler. Kompozit malzeme formları, elastik özellikleri test yönüne göre özellikle ortotropik olan sürekli lifli veya süreksiz lif takviyeli kompozitlerle sınırlıdır. Bu test yöntemi, yüklemenin bir test kontrol parametresi olarak tanımlandığı, sabit genlikli tek eksenli düzlem içi yüklemeye tabi tutulan çentiksiz test numuneleriyle sınırlıdır.

ASTM D3479 Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Gerilme-Gerginlik Yorulması için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, her birinin farklı bir test kontrol parametresi tanımladığı iki prosedür sunar. Prosedür Test kontrol parametresinin yük (gerilme) olduğu ve makinenin, test numunesinin tekrarlayan sabit genlikli yük döngülerine tabi tutulacağı şekilde kontrol edildiği AA sistemi. Bu prosedürde, test kontrol parametresi, sabit genlikli yorulma değişkeni olarak mühendislik stresi veya uygulanan yük kullanılarak tanımlanabilir.

Prosedür Test kontrol parametresinin yükleme yönündeki gerinim olduğu ve test numunesinin tekrarlayan sabit genlikli gerinim döngülerine tabi tutulacağı şekilde makinenin kontrol edildiği BA sistemi. Bu prosedürde, test kontrol parametresi, sabit genlikli yorulma değişkeni olarak yükleme yönünde mühendislik gerilimi kullanılarak tanımlanabilir.

Bu test yöntemi, malzeme spesifikasyonları, araştırma ve geliştirme, kalite güvencesi ve yapısal tasarım ve analiz için çekme yorulma verileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Birincil test sonucu, belirli bir yükleme ve çevre koşulu altında test numunesinin yorulma ömrüdür. Belirli malzeme türleri, laminat istifleme dizileri, ortamlar ve yükleme koşulları için yorulma ömrü dağılımını elde etmek için tekrar testleri kullanılabilir. Doğrusallaştırılmış stres ömrü (SN) veya gerinim ömrü (ε-N) eğrilerinin belirlenmesi gibi yorulma ömrü verilerinin istatistiksel analizine ilişkin rehberlik, uygulama E739'da bulunabilir.

Bu test yöntemi, mikroskobik çatlaklar, fiber kırıkları veya delaminasyonlar gibi bir polimer matris kompozitindeki yorulma hasarının incelenmesinde kullanılabilir.3 Numunenin artık mukavemeti veya sertliği veya her ikisi, bu hasar mekanizmaları nedeniyle değişebilir.

Sertlikteki kayıp, Test Yöntemi D3039/D3039M'de bulunan modül belirleme prosedürleri kullanılarak yarı statik eksenel gerilim-gerinim eğrisini elde etmek için seçilen döngü aralıklarında döngüsel yükleme durdurularak ölçülebilir. Yorulma hasarı ile ilişkili mukavemet kaybı, Test Yöntemi D3039/D3039M kullanılarak statik mukavemet elde etmek için döngüsel yükleme durdurularak belirlenebilir.

Bu test yöntemi, gerilim-gerilim değişken genlik yüklemesini yürütmek için bir kılavuz olarak kullanılabilir. Bu bilgi, spektrum yükleme koşulları altında kompozit yapıların yorulma davranışının anlaşılmasında faydalı olabilir, ancak bu test yönteminde kapsanmamaktadır.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler mutlaka tam eşdeğerler değildir; bu nedenle standarda uygunluğu sağlamak için her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalı ve iki sistemden elde edilen değerler birleştirilmemelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, polimer matrisli kompozit malzemelerin gerilme-gerginlik yorulması için Standart Test Yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D3479 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp