ASTM D3654 Basınca Duyarlı Bantların Kayma Yapışması için Standart Test Yöntemleri

ASTM Testleri

ASTM D3654 Basınca Duyarlı Bantların Kayma Yapışması için Standart Test Yöntemleri

EUROLAB laboratuvar ASTM D3654 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D3654 standardı, bant ve alt tabakanın yüzeyine paralel olarak uygulanan sabit yük altında basınca duyarlı bantların ve etiketlerin yapışık kalma kabiliyetini belirlemeye yönelik prosedürleri kapsar.

ASTM D3654 Basınca Duyarlı Bantların Kayma Yapışması için Standart Test Yöntemleri

Prosedür A: dikey bir standart çelik panele uygulandığında kesme yapışmasını ölçer.
Prosedür B: NIST SRM 1810A standart sunta ile kaplanmış dikey panele uygulandığında kesme yapışmasını ölçer.
Prosedür C: Comite Europeen de Normalization (CEN) tarafından tanımlandığı gibi bir sunta ile kaplanmış dikey bir panele uygulandığında kesme yapışmasını ölçer.
Prosedür D: alıcı ve satıcı tarafından üzerinde mutabık kalınan bir sunta ile kaplanmış dikey bir panele uygulandığında kesme yapışmasını ölçer.
Prosedür E: yatay bir standart çelik panele uygulandığında filament takviyeli bandın kayma yapışmasını ölçer.
Prosedür F: NIST SRM 1810A standart sunta ile kaplanmış yatay bir panele uygulandığında filamanla güçlendirilmiş bir bandın kayma yapışmasını ölçer.
Prosedür G: CEN tarafından tanımlanan standart bir sunta ile kaplanmış yatay bir panele uygulandığında filamanla güçlendirilmiş bir bandın kayma yapışmasını ölçer.
Prosedür H: testin yükseltilmiş bir sıcaklıkta ve yüksek sıcaklıkta 10 dakikalık bir bekleme süresinden sonra yapılması dışında, Prosedür A ile aynı şekilde kesme yapışmasını ölçer.

Prosedür A, basınca duyarlı bir bandın sabit gerilim altında standart bir çelik panele yapışma yeteneğini ölçer. Bu, bandın diğer yüzeylere yapışma kabiliyeti ile ilgili olabilir veya olmayabilir.

Paketleme uygulamalarında genellikle sunta kutuları kapatmak için kullanılan bantların kesme yapışmasını belirlemek için Prosedür B, C ve D kullanılabilir.

Prosedür D, basınca duyarlı bir bandın standart olmayan bir sunta, astarlı karton, oluklu mukavva veya test için üzerinde anlaşmaya varılan diğer yüzeylere kayma yapışmasını ölçer. Bu, bir bandın belirli bir sunta yüzeyine kesme yapışmasını karşılaştırmak veya bir bandın çeşitli lif levha yüzeylerine kesme yapışmasını karşılaştırmak için kullanılabilir.

Benzer lif levhaların yüzeyleri, değirmenler arasında, bir değirmenden gelen yığınlar arasında ve yığınlar içinde önemli farklılıklar gösterebilir. Numune seçiminde ve tam olarak aynı olmayabilecek sunta yüzeyleri arasındaki sonuçları karşılaştırırken dikkatli olun.

Standart olmayan yüzeyler üzerinde gerçekleştirilen testlerin kesinliği, Bölüm 13'te açıklanandan farklı olabilir. E, F ve G prosedürleri, sabit stres altında yerleştirildiğinde bir filaman takviyeli bandın tutma kabiliyetini belirlemek için kullanılabilir.

Prosedür H, standart bir çelik yüzeye uygulanan ve yüksek sıcaklıkta test edilen bandın kesme yapışmasını karşılaştırmak için kullanılabilir. Test sırasında yüksek bir sıcaklığın kullanılması, testin süresini azaltma eğilimindedir.

Bu prosedürler, genellikle ambalajlama uygulamaları için kullanılan bantlar olmak üzere, belirli bir tip basınca duyarlı bandın yapışkanının tek biçimliliğini değerlendirmek için bir araç sağlar. Değerlendirme, bir bant rulosu içinde, rulolar veya üretim partileri arasında olabilir.

Bant desteğindeki ve yapışkandaki farklılıklar yanıtı etkiler; bu nedenle, bu prosedürler, tek biçimli olmamanın özel nedenlerini saptamak için kullanılamaz. Bu test yönteminin AFERA ​​4012, CEN 1943 ve PSTC'nin yerini alması amaçlanmıştır.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer değildir; bu nedenle, her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalıdır. İki sistemden elde edilen değerlerin birleştirilmesi, standartla uyumsuzlukla sonuçlanacaktır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, basınca duyarlı bantların kayma yapışması için standart test yöntemleri hizmetleri vermektedir. ASTM D3654 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp