ASTM D3833 Basınca Duyarlı Bantların Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D3833 Basınca Duyarlı Bantların Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D3833 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D3833 standardı, basınca duyarlı bandın su buharı iletim hızının ölçülmesi için bir prosedürü kapsar. Bu test yönteminin sonuçları, bandın en küçük boyutu (genelde bandın desteğine normal) boyunca su buharı tarafından nispi geçirgenliğini gösterecektir.

ASTM D3833 Basınca Duyarlı Bantların Su Buharı İletimi için Standart Test Yöntemi

Yapışkan kap arayüzüne paralel su buharı yolu, bandın kalınlığına kıyasla harikadır ve ikincisi genellikle iletilen buharın neredeyse özel kaynağıdır.

Bazı bant türleri, yapıştırıcının ana bariyer haline gelmesine izin vererek, arkaya normal bir yönde veya yapıştırıcı-kap ara yüzüne paralel olan arkalık yolları boyunca nispeten serbest bir yola izin verir.

Su buharı için istenmeyen yolların oluşmasına izin veren maruz kalma süreleri boyunca yapışkan kap flanşına yapışmaya devam etmezse, ölçüm yapılmamış olarak kabul edilmelidir. Sonuç olarak, bandın, testinkine yakın nem koşulları altında çanak flanş gibi yüzeylerde kullanım için uygun olmadığı düşünülebilir.

Bir su buharı bariyeri olarak bant malzemesinde ilgi basitçe olabilir. Bu durumda, bandın çanak flanşına ne kadar iyi yapıştığı çok az önemli olabilir ve herhangi bir kenar etkisini önlemek için adımlar atılmalıdır.

SI veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle, her sistem, değerleri hiçbir şekilde birleştirmeden bağımsız olarak kullanılmalıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, basınca duyarlı bantların su buharı iletimi için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D3833 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp