ASTM D412 Kauçuk ve Elastomerler için Gerilim Test Standardı

ASTM Testleri

ASTM D412 Kauçuk ve Elastomerler için Gerilim Test Standardı

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından yayınlanan ASTM D395 standardı, vulkanize termoset kauçukların ve termoplastik elastomerlerin dambıl örneklerinin gerilim özelliklerini değerlendirmek için ortak bir kılavuzdur. Yöntem B, vulkanize termoset kauçukların ve termoplastik elastomerlerin düz halka numunelerinin gerilim özelliklerini değerlendirmek için prosedürleri kapsar. ASTM D412, yöntem A ve B olarak iki test yöntemini kapsar.

ASTM D412 Kauçuk ve Elastomerler için Gerilim Test Standardı

ASTM D412 Test Yöntemi A:

ASTM D412 için Yöntem A, kauçuk ve elastomerlerin köpek kemiği ve şerit numuneleri için yaygın bir testtir. Çekme gerilimi, akma noktası ve çekme mukavemeti, numunenin üniform bir enine kesitinin orijinal enine kesit alanına dayalıdır. Çekme setinin ölçümü, önceden gerilmemiş bir numune uzatıldıktan ve öngörülen bir prosedürle geri çekilmesine izin verildikten sonra yapılır.

Yöntem A, sabit uzama hızı (CRE) kontrolü yapabilen evrensel bir test makinesi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çekme gerilimini, çekme mukavemetini ve akma noktasını belirlemek için dambıl şeklindeki numunenizi kulplara yerleştirin. Kavrama ayırma oranı 500 ila 50 mm/dak (20 ila 2 inç/dak) olmalıdır. Makineyi çalıştırın ve sıra işaretleri arasındaki mesafeye dikkat edin. Deney için belirtilen uzamadaki ve kopma anındaki kuvveti kaydedin. Uzama ölçümü tercihen bir ekstansometre kullanılarak yapılır.

ASTM D412 Test Yöntemi B:

ASTM D412'nin Test Yöntemi A ve B, en az 30 inç hareket mesafesine ve 500 mm / dak (20 ipm) test hızına sahip bir test makinesi belirtir. D412, çeşitli uzama noktaları olarak stres hesaplamaları yapar ve ayrıca çoklu test durumsal analizi yapar. ASTM D412 birçok farklı gerilme özelliğini ölçmesine rağmen, en yaygın olanları şunlardır:

Çekme mukavemeti - bir numunenin kopmak üzere gerilmesinde uygulanan maksimum çekme gerilimi.
Belirli bir uzamada çekme gerilimi – bir test numunesinin tek biçimli enine kesitini belirli bir uzamaya germek için gereken gerilim.
Nihai uzama - devam eden çekme geriliminin uygulanmasında kopmanın meydana geldiği uzama.
Gerilme seti – bir numune gerildikten ve belirli bir şekilde geri çekilmesine izin verildikten sonra kalan uzama, orijinal uzunluğun yüzdesi olarak ifade edilir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D412 kauçuk ve elastomerler için gerilim test standardı kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp