ASTM D4145 Önceden Boyanmış Levhanın Kaplama Esnekliği için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D4145 Önceden Boyanmış Levhanın Kaplama Esnekliği için Standart Test Yöntemi

ASTM D4145 testi, organik kaplamaların kademeli olarak büküldükten sonra metal levhalar üzerindeki esnekliğini ve yapışıklığını değerlendirmeye olanak tanıyan bir prosedürü açıklar. Her bükme işlemine müteakip, paneller filmdeki yarıkları tespit etmek için bir araç olarak düşük büyütme aracı ile incelenir. Yapışıklık gelince, viraj üzerinde basınca duyarlı bir bant uygulanarak ve çıkarılarak ölçülür.

ASTM D4145 Önceden Boyanmış Levhanın Kaplama Esnekliği için Standart Test Yöntemi

ASTM D4145'in amacı, bir kaplama sisteminin T-büküm testi kullanarak imalat suşlarına dayanabilme yeteneğini değerlendirmektir. Başka bir deyişle, bu test, bükme stresine maruz kaldıktan sonra kaplamanın esnekliğini ve yapışıklığı karakterize eder ve bu özellikleri değerlendirmek mümkün olan T-büküm derecesinin kullanılmasıyla mümkündür. Aslında, kaplamalı bir metal folyoyu kendi etrafında veya bir kalıp etrafında kavisleyerek, kaplamanın metal levhanın üretim sürecinde ortaya çıkabilecek kavis stresine karşı davranışını incelemek mümkündür.

Daha da önemlisi, bu test, gerçekleştirilen her büküm için, bir büyütme aracı ve T bükülmüş derecesini belirlemek için bir araç olarak basınca duyarlı bir bant kullanılarak numunenin kaplamasının çatlaklarının ve pickoff'larının varlığından oluşur. İkincisi, yarık elde etmek veya bükülmüş numune üzerindeki kaplamanın çıkarılması için gerekli metal miktarına karşılık gelir.

Daha doğrusu, numune kendi etrafında bükülmüşse, derecelendirme daha önce belirtilen kriterleri gözlemlemek için gereken minimum metal kalınlığı sayısı olarak tanımlanır, ancak numune bir kalıp etrafında bükülürse, derecelendirme, belirtilen kriterlere tanık olmak için kullanılan kalıbın çapının metal eşdeğerine karşılık gelir. Son olarak, bu prosedür kaplamanın çeşitli deformasyon işlemleri içerebilecek bir üretim sürecine dayanıp dayanamazsa doğrulamak için bir araçtır.

Gerekli numune sayısı birdir ve boyutu 2'ye 6 indir (50'ye 150 mm). Bükme işlemi bir kalıp etrafında veya numunenin etrafında gerçekleşebilir ve bu işlemin sorunsuz ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önlemler alınması gerekir.

İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi için sağlanan ve standart olarak kabul olmayan SI birimlerine matematiksel dönüştürmelerdir.

Bu standart, kullanımıyla ilgili varsa tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevresel uygulamaları belirlemek ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp