ASTM D4254 Zeminlerin Minimum İndeks Yoğunluğu ve Birim Ağırlığı için Test Yöntemleri ve Bağıl Yoğunluğun Hesaplanması

ASTM Testleri

ASTM D4254 Zeminlerin Minimum İndeks Yoğunluğu ve Birim Ağırlığı için Test Yöntemleri ve Bağıl Yoğunluğun Hesaplanması

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM D4254 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu test yöntemleri, kohezyonsuz, serbest drenajlı zeminlerin minimum indeks kuru yoğunluğunun birim ağırlığının belirlenmesini kapsar.

ASTM D4254 Zeminlerin Minimum İndeks Yoğunluğu ve Birim Ağırlığı için Test Yöntemleri ve Bağıl Yoğunluğun Hesaplanması

Bu standartta açıklanan test aparatı, gravimetrik veya inç-pound sistemindeki değerler kullanılarak geliştirilmiş ve üretilmiştir. Bu nedenle, inç-pound birimlerinde verilen test cihazı boyutları ve kütlesi standart olarak kabul edilir.

Hem kütle birimini (lbm) hem de kuvvet birimini (lbf) temsil etmek için pound kullanmak mühendislik mesleğinde yaygın bir uygulamadır. Bu, dolaylı olarak iki ayrı birim sistemini birleştirir; yani, mutlak sistem ve yerçekimi sistemi. Tek bir standart içinde iki ayrı inç-pound biriminin kullanımını birleştirmek bilimsel olarak istenmeyen bir durumdur. Bu test yöntemi, inç-pound sistemi ile uğraşırken birimlerin yerçekimi sistemi kullanılarak yazılmıştır. Bu sistemde pound (lbf), bir kuvvet (ağırlık) birimini temsil eder. Ancak, teraziler veya teraziler kütleyi ölçer; ve ağırlık hesaplanmalıdır. İnç-pound sisteminde, 1 lbf'nin 1 lbm'ye eşit olduğunu varsaymak yaygındır. Raporlama yoğunluğu bu standarda uygunsuzluk olarak görülmemekle birlikte,Sonuçlar kuvvet veya stresi belirlemek için kullanılabileceğinden birim ağırlıklar hesaplanmalı ve raporlanmalıdır.

Yoğunluk ve birim ağırlık terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Yoğunluk birim hacim başına kütle iken birim ağırlık birim hacim başına kuvvettir. Bu standartta yoğunluk sadece SI birimlerinde verilmektedir. Yoğunluk belirlendikten sonra birim ağırlık, SI veya inç-pound birimleri veya her ikisi olarak hesaplanır.

Minimum indeks yoğunluğunu/birim ağırlığını belirlemek için aşağıdaki gibi üç alternatif yöntem sağlanmıştır:

  • Malzemeyi kalıba yerleştirmek için huni dökme cihazı veya el kepçesi kullanma.
  • Toprakla doldurulmuş bir tüpün çıkarılmasıyla malzemenin bir kalıba yerleştirilmesi.
  • Dereceli silindiri ters çevirerek malzeme biriktirme.

Kullanılacak yöntem, testi talep eden kurum tarafından belirtilmelidir. Herhangi bir yöntem belirtilmemişse, Yöntem A'nın hükümleri geçerli olacaktır. Test Yöntemi A, Test Yöntemleri D4253'ün prosedürleriyle bağlantılı olarak kullanılan minimum indeks yoğunluğunu/birim ağırlığını belirlemek için tercih edilen prosedürdür . B ve C Yöntemleri, özel çalışmalarla bağlantılı olarak kullanılan testlere rehberlik etmek için, özellikle de gerekli olduğu şekilde 0,100 ft3 (2830 cm3 ) veya 0,500 ft3 ( 14 200 cm3 ) bir kalıbı kullanmak için yeterli malzeme olmadığında sağlanır . Yöntem A.

Bu test yöntemleri, hala kohezyonsuz, serbest drenaj özelliklerine sahip olmaları koşuluyla, kuru kütle olarak %15'e kadar, 200 No'lu (75-μm) elekten geçen toprak parçacıkları içerebilen topraklara uygulanabilir.

Bu standartta verilerin nasıl toplandığını/kaydedildiğini veya hesaplandığını belirtmek için kullanılan prosedürler endüstri standardı olarak kabul edilir. Ayrıca, genellikle tutulması gereken önemli rakamları temsil ederler. Kullanılan prosedürler, materyal varyasyonunu, verilerin elde edilme amacını, özel amaçlı çalışmaları veya kullanıcının amaçlarına yönelik herhangi bir hususu dikkate almaz; ve bildirilen verilerin önemli basamaklarını bu hususlarla orantılı olacak şekilde artırmak veya azaltmak yaygın bir uygulamadır. Mühendislik tasarımı için analiz yöntemlerinde kullanılan önemli rakamları dikkate almak bu standardın kapsamı dışındadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D4254 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp