ASTM D4355 Bir Xenon Ark Tipi Aparatta Geotekstillerin Işık, Nem ve Isıya Maruz Kalmasıyla Bozulması için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D4355 Bir Xenon Ark Tipi Aparatta Geotekstillerin Işık, Nem ve Isıya Maruz Kalmasıyla Bozulması için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D4355 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D4355 standardı, eotekstillerin ksenon ark radyasyonu, nem ve ısıya maruz kalmasıyla çekme mukavemetindeki bozulmanın belirlenmesini kapsar. Işığa ve suya maruz bırakma aparatı, bir xenon ark ışık kaynağı kullanır.

ASTM D4355 Bir Xenon Ark Tipi Aparatta Geotekstillerin Işık, Nem ve Isıya Maruz Kalmasıyla Bozulması için Standart Test Yöntemi

Numunelerin ksenon ark radyasyonuna, neme ve ısıya (son kullanım koşulları) maruz bırakılmasıyla özellik değişikliklerine neden olması amaçlanır. Gerçekten de polimerler, bu tür faktörlere maruz kaldıklarında mekanik, elektriksel ve optik özellikleri önemli ölçüde değişebilir. Atmosferik kirlilik, biyolojik saldırı ve tuzlu suya maruz kalma gibi yerel hava koşullarının neden olduğu bozulma simülasyonu, bu uygulamada kullanılan maruziyetle amaçlanmamıştır.

Her maruz bırakma periyodunun ardından numuneler, bir bozulma eğrisi oluşturmak için bir kesme veya ravel şerit çekme testine tabi tutulur. İkincisi, kullanıcının bir jeotekstil malzemenin güneş radyasyonu, su ve ısı gibi çeşitli faktörlere maruz kaldığında bozulma eğilimini belirlemesine olanak tanır.

Aslında, bu standart, hızlandırılmış bir yaşlandırma testine maruz bırakılarak, incelenen malzeme son kullanım koşullarıyla ilişkili birçok faktörün etkilerinin araştırılmasına izin verir. Nitekim ısı, nem ve güneş ışınlarının etkilerinden kaynaklanan bozulma bu yöntemin merkezinde yer almaktadır. Bununla birlikte, biyolojik saldırı ve tuzlu suya maruz kalma gibi yerel hava olaylarının neden olduğu bozulma bu test protokolü tarafından dikkate alınmaz.

Daha spesifik olarak, bu standart, numunenin çekme mukavemetinin önceden belirlenmiş zamanlarda değerlendirilmesiyle elde edilen bir bozulma eğrisi yoluyla malzemenin gerilme mukavemetinin gelişimini tasvir eder. Bu eğriden, test faktörlerine maruz kaldığında geotekstilin çürüme eğilimini değerlendirmek mümkündür. Ayrıca, testin toplanan verilerinden malzemenin performansını sahaya yansıtmak için bir ivme faktörünün belirlenmesi gereklidir.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle, her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalıdır. İki sistemden elde edilen değerlerin birleştirilmesi, standartla uyumsuzlukla sonuçlanabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, bir xenon ark tipi aparatta geotekstillerin ışık, nem ve ısıya maruz kalmasıyla bozulması için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D4533 standardı kapsamında test hizmeti almak için EUROLAB ile iletişime geçin.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp