ASTM D4395 Esnek Plaka Yükleme Yöntemi Kullanılarak Kaya Kütlesinin Deformasyon Modülünün Yerinde Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D4395 Esnek Plaka Yükleme Yöntemi Kullanılarak Kaya Kütlesinin Deformasyon Modülünün Yerinde Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D4395 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu test yöntemi, esnek plaka yükleme yöntemini kullanarak bir kaya kütlesinin yerinde deformasyon modülünü belirlemek için hazırlık, ekipman, test prosedürü ve veri azaltmayı kapsar.

ASTM D4395 Esnek Plaka Yükleme Yöntemi Kullanılarak Kaya Kütlesinin Deformasyon Modülünün Yerinde Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, bir adit veya küçük bir yeraltı odasında gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır; ancak uygun modifikasyonlarla yüzeyde gerçekleştirilebilir.

Bu test yöntemi, tasarım yükü tarafından belirtildiği gibi ve taban tabana zıt yüzeylere göre, genellikle beklenen itme eksenine paralel veya dik olarak yürütülür.

Bu test yönteminden hem anlık deformasyon hem de birincil sürünme elde edilebilir.

Bu standardın kapsamına girmeyen zamana bağlı testler yapılabilir ancak başka bir standartta rapor edilmelidir.

Gözlenen ve hesaplanan tüm değerler, Uygulama D6026'da belirlenen anlamlı basamaklar ve yuvarlama kılavuzlarına uygun olacaktır .

Bu standartta verilerin nasıl toplandığını, hesaplandığını veya kaydedildiğini belirtmek için kullanılan yöntem, verilerin tasarımda veya diğer kullanımlarda veya her ikisinde de uygulanabileceği doğrulukla doğrudan ilgili değildir. Bu standart kullanılarak elde edilen sonuçların nasıl uygulanacağı, kapsamı dışındadır.

İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler, aşağıda belirtilenler dışında standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi amaçlı sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine matematiksel dönüşümlerdir. SI dışındaki birimlerde test sonuçlarının raporlanması, bu test yöntemine uygunsuzluk olarak kabul edilmeyecektir.

Bu standarda eklenen referanslar, bu test yöntemi hakkında daha fazla bilgi içerir.

SI birimlerinde verilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde belirtilen değerler bilgi amaçlıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan uluslararası standartların, kılavuzların ve tavsiyelerin geliştirilmesine ilişkin ilkeler kararında belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM D4395 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp