ASTM D4719 Zeminlerde Ön Delik Basınç Ölçer Testi

ASTM Testleri

ASTM D4719 Zeminlerde Ön Delik Basınç Ölçer Testi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM D4719 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu standart,önceden delinmiş uygun bir açık test boşluğu içinde zeminde belirli bir derinlikte toprakların basınç ölçer testini kapsar.

ASTM D4719 Zeminlerde Ön Delik Basınç Ölçer Testi

Basınç ölçer testi, radyal olarak genişleyen dairesel silindirik bir prob kullanılarak bir test boşluğunun duvarında gerçekleştirilen yerinde, stres-gerinim testidir. Uygulanabilir test sonuçları elde etmek için, test boşluğunun bozulması, prob çapı ile test boşluğu arasında minimum boşluk ile en aza indirilmelidir. Alternatif olarak, ön delme kabul edilebilir bir test boşluğu sağlamadığında, prob, test boşluğunu oluşturmak için doğrudan zemine yerleştirilebilir.

Bu test yöntemi, hem granüler hem de yapışkan zeminlerde test boşluğu hazırlama, sonda yerleştirme ve basınç ölçer testleri yapma prosedürünü içerir, ancak kayadaki yüksek basınç testini içermez. Test boşluğu hazırlama yönteminin, test verilerinin yorumlanmasının ve test sonuçlarının kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi için test edilecek zemin tipinin bilinmesi gereklidir .

Bu test yöntemi, sondanın içi boş göbeği içinde mekanik veya püskürtmeli bir aletle deliğin delindiği kendiliğinden delen basınç ölçeri kapsamaz. Bu test yöntemi, önceden delinmiş deliklere sokulan veya belirli koşullar altında sürülerek veya itilerek yerleştirilen basınç ölçer tipiyle sınırlıdır.

Aşağıdaki gibi iki alternatif test prosedürü sağlanır:

  • Prosedür A— Eşit Basınç Artışları
  • Prosedür B— Eşit Hacim Artışları

Kayada veya kendiliğinden açılan basınç ölçer kullanılarak gerçekleştirilen basınç ölçer testleri, burada açıklananlara benzer test prosedürlerini takip eder, ancak bu test yönteminin kapsamına girmez.

Prob hacminin sabit bir oranda artırıldığı ve karşılık gelen basınçların ölçüldüğü gerinim kontrollü testler de gerçekleştirilebilir. Gerinim kontrollü testler, bu test yönteminde açıklanan prosedürlerden farklı sonuçlar verebilir.

Bu standartta verilerin nasıl toplandığını/kaydedildiğini ve hesaplandığını belirtmek için kullanılan prosedürler endüstri standardı olarak kabul edilir. Ek olarak, genellikle tutulması gereken önemli rakamları temsil ederler. Kullanılan prosedürler, materyal varyasyonunu, verilerin elde edilme amacını, özel amaçlı çalışmaları veya kullanıcının amaçlarına yönelik herhangi bir hususu dikkate almaz; ve bildirilen verilerin önemli basamaklarını bu hususlarla orantılı olacak şekilde artırmak veya azaltmak yaygın bir uygulamadır. Mühendislik tasarımı için analiz yöntemlerinde kullanılan önemli rakamları dikkate almak bu standardın kapsamı dışındadır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir. SI dışındaki birimlerde test sonuçlarının raporlanması, bu test yöntemine uygunsuzluk olarak kabul edilmeyecektir.

EUROLAB, üreticilere ASTM D4719 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp