ASTM D4728 Nakliye Konteynerlerinin Rastgele Titreşim Testi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D4728 Nakliye Konteynerlerinin Rastgele Titreşim Testi için Standart Test Yöntemi

ASTM D4728 testi, doldurulmuş nakliye ünitelerinin rastgele titreşim testini kapsar. Bu tür testler, iç ambalajı ve kapatma araçları ile bir kabın performansını, sağlamlığı ve rastgele titreşim girişlerine maruz kaldığında içeriği sağladığı koruma açısından değerlendirmek için kullanılabilir.

ASTM D4728 Nakliye Konteynerlerinin Rastgele Titreşim Testi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, nakliye konteynerlerinin testinde titreşim verilerinin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda rehberlik sağlar.

Nakliye konteynerleri dağıtım ortamında karmaşık dinamik gerilimlere maruz kalır. Gerçek hayatta yaşanan gerçek hasarın veya hasarın eksikliğinin yaklaşık olarak tahmin edilmesi, kabın ve içeriğinin rastgele titreşim testlerine tabi tutulmasını gerektirebilir. Bu sayede birçok ürün ve konteyner rezonansı aynı anda heyecanlanıyor.

Rastgele titreşim testleri sırasında rezonans birikimleri sinüzoidal rezonans kalınması veya süpürme testlerine göre daha az yoğundur. Bu nedenle, rezonans birikimine bağlı gerçekçi olmayan yorgunluk hasarı en aza indirilmektedir.

Rastgele titreşim testleri temsili alan verilerine dayanmalıdır. Mümkün olduğunda, laboratuvar test sonuçları gerçek saha sevkiyat etkileri ile karşılaştırılarak güven seviyeleri iyileştirilebilir. Önerilen rastgele titreşim testleri için D4169 Pratiği'ne bakın. (İlgili bilgiler için Ek X1 ve Ek X2'ye bakın.)

Rastgele titreşim testleri ile sinüzoidal titreşim testleri arasında doğrudan eşdeğerlik yoktur. Sinüs ve rastgele arasındaki eşdeğer testler, genel anlamda, doğrusal olmayanlar, sönümleme ve ürün yanıt özellikleri nedeniyle kurulması zordur.

Titreşime maruz kalma, nakliye konteynerini, iç ambalajını, kapatma araçlarını ve içeriğini etkiler. Bu test, bu bileşenler arasındaki etkileşimin analizine izin verir. Bu bileşenlerden birinde veya hepsinde tasarım değişikliği, nakliye ortamında optimum performans elde etmek için kullanılabilir.

Rastgele titreşim testleri, bu tür bilinen gerilmeleri, yani ray eklemlerini, saksı deliklerini vb.

Rastgele titreşim herhangi bir eksende (dikey veya yatay) veya herhangi bir paket yönlendirmesinde gerçekleştirilebilir. Ancak, benzetim yapılacak alan ortamına bağlı olarak her eksen için farklı test düzeyleri kullanılabilir.

Bu standart, kullanımıyla ilgili varsa tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik, sağlık ve çevresel uygulamalar oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D4728 Nakliye Konteynerlerinin Rastgele Titreşim Testi için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp