ASTM D4935 Düzlemsel Malzemelerin Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğini Ölçmek için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D4935 Düzlemsel Malzemelerin Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğini Ölçmek için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D4935 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D4935 standardı, bir düzlem, uzak alan elektromanyetik dalga için düzlemsel bir malzemenin elektromanyetik ekranlama verimliliğini ölçmek için bir yöntem sağlar. Ölçülen verilerden, elektriksel olarak ince numuneler için manyetik kaynaklar için yakın alan koruma verimliliği değerleri hesaplanır.

ASTM D4935 Düzlemsel Malzemelerin Elektromanyetik Ekranlama Etkinliğini Ölçmek için Standart Test Yöntemi

Elektrik alan perdeleme verim değerleri de aynı uzak alan verilerinden hesaplanmıştır ancak geçerliliği ve uygulanabilirliği belirlenmemiştir. Bu standardın tam adı aşağıdaki gibidir: ASTM D4935 Düzlemsel malzemelerin elektromanyetik ekranlama etkinliğini ölçmek için standart test yöntemi.

Bu standart kapsamında yapılan ölçümler 30 MHz-1,5 GHz frekans aralığında geçerlidir. Ancak bu sınırlar kesin değildir. Bu test yöntemi, açıklanan numune tutucu boyutu için daha düşük frekanslarda azaltılmış kapasitif kuplaj ve daha yüksek frekanslarda aşırı modifikasyonun bir sonucu olarak azaltılmış yer değiştirme akımına, yani enine elektromanyetik mod dışındaki modların uyarılmasına dayanmaktadır.

Testler sırasında bu aralıktaki herhangi bir sayıda ayrı frekans seçilmelidir. Elektriksel olarak ince, izotropik malzemeler için, frekanstan bağımsız elektriksel iletkenlik ve geçirgenlik özellikleri için uzak alan ekranlama verimliliği değerleri frekanstan bağımsızdır. Bu nedenle ölçümler yalnızca birkaç frekansta gereklidir. Malzeme elektriksel olarak ince değilse veya parametrelerden herhangi biri frekansla değişiyorsa, ölçümler temel bant içinde birkaç frekansta yapılmalıdır.

Bu standartta sunulan test yöntemi kablolar veya konektörler için geçerli değildir. Kısaca, bu test yöntemi, normal alan, uzak alan ve düzlem dalga koşulları altında düzlemsel malzemelerin ekranlama verimliliğini ölçmek için geçerlidir.

Ölçülen ekranlama verimliliği değerlerinin belirsizliği, malzemenin iletim hattı yolundaki uyumsuzlukların, ölçüm sisteminin dinamik aralığının ve yardımcı ekipmanın doğruluğunun bir fonksiyonudur. İyi ekipman kullanan deneyimli bir kullanıcı tarafından elde edilen belirsizlik olasılığını göstermek için standart eke bir belirsizlik analizi dahil edilmiştir. Bu test yöntemindeki süreçlerden sapmalar bu belirsizliği artırmaktadır.

Bu test yöntemi, yansıma ve absorpsiyonun neden olduğu net ekranlama verimliliği değerini ölçer. Yansıyan ve emilen gücün ölçümü, tutucunun girişine kalibre edilmiş bir çift yönlü kuplör eklenerek gerçekleştirilir.

ASTM D4935 ekranlama etkinliği testi, düzlemsel malzemelere odaklanır. Bununla birlikte, bu standart, kullanım için tüm güvenlik endişelerini ele aldığını iddia etmez. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici kısıtlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardı uygulayan kişinin sorumluluğundadır.

Dinamik aralık, sistem tarafından ASTM D4935 standardına göre ölçülen en yüksek ve en düşük sinyaller arasındaki farkı ifade eder. Elektriksel olarak ince terimi, numunenin kalınlığının numunedeki elektrik dalga boyundan çok daha küçük olduğu anlamına gelir. Uzak alan, vektörlerin birbirine dik olduğu ve her ikisinin de enerjinin yayılma yönüne dik olduğu bölgedir. Yakın alan, vektörlerin basit kurallarla ilişkilendirilmediği bölgedir. Sonuçta, ekranlama verimliliği, aynı olay kuvveti için bir malzeme ile ve malzeme olmadan alınan gücün oranıdır.

Birçok uygulamada daha yüksek frekansların etkisi ile malzemelerin ekranlama verim değerleri 1 GHz'in oldukça üzerindeki frekanslara genişlemektedir. Ek olarak, enerji verimliliği gereklilikleri, özellikle havacılık uygulamalarında kompozitler gibi hafif koruyucu malzemelerin kullanılmasını gerektirir. Kompozit malzemelerle ilgili tipik bir endişe, iç homojenlikleridir.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, düzlemsel malzemelerin elektromanyetik ekranlama verimliliğini ölçmek için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D4935 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp