ASTM D5045 Plastik Malzemelerin Düzlem-Gerilme Kırılma Tokluğu ve Gerilme Enerjisi Serbest Bırakma Oranı için Test Yöntemleri

ASTM Testleri

ASTM D5045 Plastik Malzemelerin Düzlem-Gerilme Kırılma Tokluğu ve Gerilme Enerjisi Serbest Bırakma Oranı için Test Yöntemleri

EUROLAB laboratuvar ASTM D5045 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D5045 standardı, plastiklerin tokluğunu kritik stres-yoğunluk faktörü, KIc ve çatlak yüzeyinin birim alanı başına enerji veya kırılma başlangıcında kritik gerinim enerjisi salınım oranı, GIc açısından karakterize etmek için tasarlanmıştır.

ASTM D5045 Plastik Malzemelerin Düzlem-Gerilme Kırılma Tokluğu ve Gerilme Enerjisi Serbest Bırakma Oranı için Test Yöntemleri

Bu test yöntemleri, tek kenarlı çentikli bükme (SENB) ve kompakt gerilim (CT) olmak üzere iki test geometrisini kapsar. Kullanılan şema, çatlamış numunenin doğrusal elastik davranışını varsayar, bu nedenle yük-yer değiştirme diyagramının doğrusallığı üzerinde belirli kısıtlamalar uygulanır.

Çatlak ucunda düzlemsel bir şekil değiştirme gereklidir. Numune kalınlığı bu stres durumunu sağlamak için yeterli olmalıdır. Minimum tokluk değerinin elde edilmesini sağlamak için çatlak yeterince keskin olmalıdır.

ASTM D5045 tarafından belirlenen KIc (GIc) özelliği, şiddetli çekme kısıtlaması altında keskin bir çatlağın varlığında nötr bir ortamda bir malzemenin kırılmaya karşı direncini karakterize eder, öyle ki çatlak cephesine yakın stres durumu düzlemsel gerinime yaklaşır ve çatlak ucu plastik (veya doğrusal olmayan viskoelastik) bölge, kısıtlama yönündeki çatlak boyutu ve numune boyutları ile karşılaştırıldığında küçüktür. Bir KIc değerinin, kırılma tokluğunun daha düşük bir sınırlayıcı değerini temsil ettiğine inanılmaktadır.

Bu test yöntemlerinin önemi ve birçok test koşulu, Test Yöntemi E399'unkilerle aynıdır ve bu nedenle çoğu durumda burada metal standardına birçok benzerlikle görünür. Bununla birlikte, Test Yöntemi E399'da kapsanmayan, ancak plastikler için önemli olan belirli koşullar ve spesifikasyonlar dahildir.

Bu protokol, plastikler için özellikle önemli olan GIc'nin belirlenmesini de kapsar. Bu test yöntemleri, KIc ve GIc testi için gereklilikler hakkında genel bilgi verir. SENB ve CT geometrilerinin testi için özel gereksinimleri veren iki ek sağlanmıştır.

Bu test yöntemleriyle elde edilen test verileri, mühendislik tasarımında kullanım için ilgili ve uygundur. Bu standart ve ISO 13586 aynı konuyu ele alır, ancak teknik içerik bakımından farklılık gösterir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, plastik malzemelerin düzlem-gerilme kırılma tokluğu ve gerilme enerjisi serbest bırakma oranı için test yöntemleri hizmetleri vermektedir. ASTM D5045 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp