ASTM D5112 Testi

ASTM Testleri

ASTM D5112 Testi

ASTM D5112 Ürünlerin Titreşim (Yatay Doğrusal Hareket) Testi için Standart Test Yöntemi

ASTM D5112'nin amacı, ürünün monte edildiği yüzeye yatay doğrusal hareket uygulandığında ambalajsız ürün ve bileşenlerin rezonanslarını belirlemektir.

ASTM D5112 Testi

ASTM D5112 için iki alternatif test yöntemi vardır.

  • Test Yöntemi A- Sinüzoidal Titreşim Kullanarak Rezonans Arama
  • Test Yöntemi B- Rastgele Titreşim Kullanarak Rezonans Arama

Bu test yöntemlerinden elde edilen bilgiler, ürünlerin titreşime tepkisini incelemek için kullanılır. Titreşimden kaynaklanan hasarın rezonans frekanslarında gözlemlenmesi muhtemel olduğundan, bu test hasarı en aza indirecek değişikliklerle tasarımı iyileştirmek için kullanılabilir.

Olası modifikasyonlar değerlendirilirken sinüzoidal bekleme ve rastgele test yöntemleri isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, rezonans bileşenlerinin yorgunluk özelliklerinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilirler. Bu testin, ürünün karşılaşacağı saha koşullarını simüle etmediğini belirtmek önemlidir.

Ürünler, nakliye ortamı da dahil olmak üzere dağıtım kanalları boyunca birçok strese maruz kalmaktadır. ASTM D5112, paket tasarımcısının ürün hasarını en aza indirmek için en etkili paketleme sistemini belirlemesine yardımcı olabilir. Ürünün rezonans frekanslarının belirlenmesi, titreşimden sonra paketin bileşenleri arasındaki etkileşimler hakkında benzersiz bilgiler sağlayacaktır.

ASTM D5112'de belirtildiği gibi beş test aparatı gereklidir;

  • Titreşim Test Cihazı - Makine, tüm test numunesi yüzeyi üzerinde düzgün bir titreşim dağıtabilen düz bir yatay yüzeye sahip olmalıdır. Test yüzeyi test boyunca sadece yatay doğrusal hareketlerle hareket ettirilmelidir.
  • Sinüzoidal Kontrol - Frekans ve genlik prosedürde belirtilen aralığı kapsamalıdır. Değişken olmakla birlikte her zaman kontrol altında olmalıdır.
  • Rastgele Kontrol - Frekans ve genlik, test prosedüründe belirtilen değerlere ulaşmalıdır. Hareket sürekli değişken olmalı fakat aynı zamanda kontrol altında olmalıdır.
  • Örnek Montaj Cihazları - Montaj cihazlarının ürünü test yüzeyine yeterince sabitleyebilmesi gerekir. Cihazlar, ürünün nakliye konteynerine nasıl sabitlendiğine benzer şekilde test masasındaki ürünü desteklemeyi amaçlamaktadır. Test yüzeyi ile test montaj arayüzü arasında bağıl hareket olmasına izin verilmez.
  • Enstrümantasyon - Enstrümantasyon sistemleri, test yüzeyi ve ilgili noktalardaki ivmeleri ve frekansları izlemek ve / veya kaydetmek için gereklidir. Enstrüman türleri arasında test aralığı boyunca +/-% 5'e kadar hassas sensörler, sinyal koşullandırıcılar, filtreler ve veri toplama cihazları bulunur. Test prosedürü, Test Yöntemi A ve Test Yöntemi B kullanılırken ölçüm cihazlarındaki farklılıkları özetlemektedir.

Gerekli test örneği numune numarası, doğru bir temsili performans görüntülemek için gereken sayı ile belirlenecektir. Mümkünse beş (5) veya daha fazla test örneği kullanılmalıdır. Bu testin amaçları için test numunesi, ambalajlamaya yönelik üründür. Bazı durumlarda, ilgi çekici noktalara ek sensörler koymak faydalıdır. Ek sensörlerin hafif olması ve testin bütünlüğüne müdahale etmemeleri için esnek tellere sahip olmaları önemlidir. Ürünün iç bileşenlerini gözlemlemek için ürünün kritik olmayan panellerinin çıkarılmasına izin verilir.

Testten önce kondisyonlama gerekebilir. ASTM D5112 testi, test koşulu ortamında veya çıkarıldıktan hemen sonra yapılmalıdır. Test numunesi, ürünün herhangi bir hareketini önleyecek şekilde test yüzeyine sabitlenmelidir. Titreşimler spektrumu, taşıma ortamını temsil etmelidir. Ürünün rezonans tepkileri kaydedilmelidir.

Test yüzeyindeki hızlanma ve frekans verileri ve test örneği bileşenleri test boyunca izlenmeli ve kaydedilmelidir. Test, sevkiyat sırasında önemli olan her ürün yönünde yapılmalıdır. Test laboratuvarı, verileri ASTM D5112 yönergelerini izleyerek kapsamlı bir raporda derleyecektir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp