ASTM D5116 İç Mekan Malzemelerinden Kaynaklanan Organik Emisyonların Küçük Ölçekli Çevre Odası Tespitleri için Standart Kılavuz

ASTM Testleri

ASTM D5116 İç Mekan Malzemelerinden Kaynaklanan Organik Emisyonların Küçük Ölçekli Çevre Odası Tespitleri için Standart Kılavuz

EUROLAB laboratuvar ASTM D5116 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu standart kılavuz, küçük ölçekli çevresel test odaları kullanılarak iç mekan malzemeleri ve ürünlerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) emisyonlarının ölçümüne ilişkin yönergeler sağlar.

ASTM D5116 İç Mekan Malzemelerinden Kaynaklanan Organik Emisyonların Küçük Ölçekli Çevre Odası Tespitleri için Standart Kılavuz

Bu standart kılavuz, test edilecek bir malzeme örneğini tamamen çevreleyen odalarla ilgilidir ve emisyon hücreleri gibi diğer emisyon odası tasarımlarını ele almamaktadır.

Bir ASTM standardı olarak bu kılavuz, seçenekleri açıklar, ancak belirli eylem planları önermez. Bu kılavuz standart bir test yöntemi değildir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır.

İç mekan malzemeleri ve ürünlerinden VOC emisyonlarını karakterize etmek için küçük çevresel test odalarının kullanımı hala gelişmektedir. Alandaki çalışma ilerledikçe ekipman, test prosedürleri ve veri analizinde değişiklik ve varyasyonlar yapılır.

Birkaç iç mekan malzemesi için emisyon testi için daha ayrıntılı ASTM standartları geliştirilmiştir. Daha ayrıntılı ASTM standart uygulamaları veya yöntemleri mevcut olduğunda, bunlar bu kılavuzun yerine geçer ve onun yerine kullanılmalıdır. İlgili taraflar standart test protokolleri üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar yaklaşımda farklılıklar olacaktır.

Küçük odaların bariz sınırlamaları vardır. Normalde, yalnızca daha büyük malzemelerin (örneğin halı) örnekleri test edilir. Küçük odacıklar, komple düzeneklerin (örneğin mobilya) test edilmesi için geçerli değildir. Küçük hazneler ayrıca yanma cihazlarının (örneğin gazyağı ısıtıcıları) veya aktivitelerin (örneğin aerosol sprey ürünlerinin kullanımı) test edilmesi için uygun değildir.

Bazı ürünler için küçük oda testi, ilgili emisyon profilinin yalnızca bir kısmını sağlayabilir. Örneğin, yüksek solventli malzemelerin (örneğin boyalar ve cilalar) fırçalama, püskürtme, haddeleme vb. yoluyla uygulanmasından kaynaklanan emisyon oranı, genellikle kurutma işlemi sırasındaki orandan daha yüksektir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D5116 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp