ASTM D5311 Zeminin Yük Kontrollü Döngüsel Üç Eksenli Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D5311 Zeminin Yük Kontrollü Döngüsel Üç Eksenli Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM D5311 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu test yöntemi, yük kontrollü döngüsel üç eksenli teknikle örselenmemiş veya sulandırılmış durumdaki doymuş zeminlerin döngüsel dayanımının (bazen sıvılaşma potansiyeli olarak adlandırılır) belirlenmesini kapsar.

ASTM D5311 Zeminin Yük Kontrollü Döngüsel Üç Eksenli Mukavemeti için Standart Test Yöntemi

Bir zeminin döngüsel mukavemeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre göre değerlendirilir:

  • Eksenel gerinim gelişimi;
  • Uygulanan döngüsel gerilimin büyüklüğü;
  • Gerilim uygulama döngü sayısı;
  • Aşırı boşluk suyu basıncı gelişimi;
  • Etkin gerilim durumu.

Döngüsel üç eksenli test sonuçlarını etkileyen faktörlerin kapsamlı bir incelemesi literatürde yer almaktadır. Döngüsel üç eksenli dayanım testleri, deprem veya diğer tekrarlı yüklemeler sırasında esas olarak drenajsız alan koşullarını simüle etmek için drenajsız koşullar altında yapılır.

Bu test yöntemi, genellikle nispeten yüksek geçirgenliğe sahip kohezyonsuz serbest drenajlı zeminlerin test edilmesi için uygulanabilir. İyi gradasyonlu malzemeler, siltler veya killer test edilirken, numune uçlarında izlenen boşluk suyu basınçlarının genel olarak numune boyunca boşluk suyu basıncı değerlerini temsil etmediği kabul edilmelidir. Bununla birlikte, test edildiğinde ve test sonuçları değerlendirilirken sorunlu toprakların özel olarak değerlendirilmesini sağlamak için özen gösterilirse, çoğu toprak türü test edilirken bu test yöntemi izlenebilir.

Bir deprem sırasında sahada bir zemin elemanının gerilme ve gerinim koşullarını simüle etmek için döngüsel üç eksenli deneylerin kullanılmasının doğasında belirli sınırlamalar vardır.

Test numunesindeki üniform olmayan gerilim koşulları, numune uç plakaları tarafından uygulanır. Bu, test sırasında numune içindeki boşluk oranının yeniden dağılımına neden olabilir.

Numuneye uygulanabilen maksimum döngüsel kayma gerilmesi, konsolidasyonun sonundaki gerilme koşulları ve test sırasında oluşan boşluk suyu basınçları tarafından kontrol edilir. Döngüsel sıkıştırmada test edilen izotropik konsolide büzülmeli (hacim azalan) bir numune için, numuneye uygulanabilecek maksimum döngüsel kayma gerilimi, başlangıçtaki toplam eksenel basıncın yarısına eşittir. Kohezyonsuz zeminler çekme kapasitesine sahip olmadığından, bu değerden daha büyük tekrarlı kayma gerilmeleri zemin numunesinden üst plakayı kaldırma eğilimindedir. Ayrıca, izotropik olarak konsolide edilmiş numuneler üzerinde gerçekleştirilen testler sırasında boşluk suyu basıncı arttıkça, etkin çevreleme basıncı azalır ve bu da, yük çevriminin uzama kısmı sırasında numunenin boyun eğme eğilimine katkıda bulunur.

Numune, membran ve sınırlayıcı sıvı arasındaki etkileşimin döngüsel davranış üzerinde etkisi vardır. Membran uyumluluk etkileri, test prosedüründe veya test sonuçlarının yorumlanmasında kolayca açıklanamaz. Boşluk suyu basıncındaki değişiklikler, kohezyonsuz zemin numunelerinde membran penetrasyonunda değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler test sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D5311 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, misyonları ve profesyonel çalışma prensipleri ile siz imalatçı ve tedarikçilerimize en iyi hizmeti ve laboratuvarlarımızda kontrollü bir test süreci sağlamaktadır. Bu hizmetler sayesinde firmalar daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmeti almakta ve müşterilerine güvenli, hızlı ve kesintisiz bir hizmet sunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp