ASTM D543 Plastiklerin Kimyasal Reaktiflere Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D543 Plastiklerin Kimyasal Reaktiflere Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM D543 testi, dökme, sıcak kalıplama, soğuk kalıplama, lamine reçineli ürünler ve levha malzemeler dahil olmak üzere tüm plastik malzemelerin kimyasal reaktiflere karşı direnç açısından değerlendirilmesini kapsar. İkisi uygulama A (Daldırma Testi) ve biri uygulama B (Standartlaştırılmış Gerilme Koşullarında Mekanik Stres ve Reaktife Maruz Kalma) kapsamında olmak üzere üç prosedür sunulmaktadır.

ASTM D543 Plastiklerin Kimyasal Reaktiflere Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi

Bu uygulamalar ağırlık, boyutlar, görünüm, renk, dayanıklılık ve diğer mekanik özelliklerdeki değişiklikleri raporlamaya yönelik hükümleri içerir. Standart reaktifler, spesifik kimyasal direnç gereksinimlerine uygun diğer kimyasal reaktiflerin kullanımını engellemeden karşılaştırılabilir bir temelde sonuçlar oluşturmak için belirtilmiştir.

Çeşitli maruz kalma süreleri, stres koşulları ve reaktiflere yüksek sıcaklıklarda maruz kalma için önlemler alınmıştır. Şartlandırma türü (daldırma veya ıslak yama/silme yöntemi), malzemenin son kullanımına bağlıdır. Malzeme bir kap veya transfer hattı olarak kullanılıyorsa, numunelerin daldırılması kullanılır.,

Çevresel stres çatlama direncini değerlendirmek içim uygulama B, kalibre edilmiş kimyasal reaktiflerin kullanımıyla kalıplanmış sülfon plastik parçalardaki kalıntı gerilmeleri ölçmeyi amaçlayan Uygulama D7474'ten farklıdır. Uygulama B, belirli bir zamanda çatlayan numunelerin oranını ölçerek, etilen plastiklerin belirli koşullara maruz kalan çevresel stres çatlamasına duyarlılığını ölçmeyi amaçlayan Test Yöntemi D1693'ten farklıdır.

Kimyasal reaktiflerin özellikler üzerindeki etkisi, daldırma veya gerilimden önce ve sonra veya test edildiyse her ikisi için bu tür testler için standart numuneler üzerinde ölçümler yapılarak belirlenecektir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler bilgi amaçlıdır.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

ASTM D543 Test Prosedürü

Her malzeme/kimyasal/zaman/gerilme durumu için tipik olarak en az 5 olmak üzere birden fazla numune kullanılır. Numuneler, kimyasal reaktifle temas etmeden önce tartılabilir ve ölçülebilir. Test numunelerinde son kullanım stresini simüle etmek için ASTM izod çubukları veya ASTM Tip I germe çubukları için tasarlanmış gerinim jigleri kullanılır. Test numunesi için beklenen temasın türüne bağlı olarak, kimyasal maddeye maruz kalma, daldırma, silme, püskürtme veya doymuş gazlı bez olabilir.

Test numuneleri daha sonra bir kap içinde kapatılır ve ya oda sıcaklığında bırakılır ya da bir fırına yerleştirilir. Üzerinde mutabık kalınan süre sonunda numuneler çıkarılır ve ağırlıktaki değişiklik, görünüm veya çekme özellikleri ve kontroller gibi istenen özellikler açısından değerlendirilir. Değerlendirilen en tipik fiziksel mukavemet özellikleri, çekme mukavemeti ve uzamadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM D543 Plastiklerin Kimyasal Reaktiflere Direncinin Değerlendirilmesi için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir. Test ve sertifikasyon talepleriniz için laboratuvarımız EUROLAB ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp