ASTM D5511 Yüksek Katı Maddeli Anaerobik, Sindirim Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunması için Standart Test

ASTM Testleri

ASTM D5511 Yüksek Katı Maddeli Anaerobik, Sindirim Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunması için Standart Test

EUROLAB laboratuvar ASTM D5511 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu test yöntemi, yüksek katı maddeli anaerobik koşullarda plastik malzemelerin anaerobik biyolojik bozunma derecesinin ve hızının belirlenmesini kapsar.

ASTM D5511 Yüksek Katı Maddeli Anaerobik, Sindirim Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunması için Standart Test

Test malzemeleri, yalnızca ön işleme tabi tutulmuş evsel atıklar üzerinde çalışan anaerobik çürütücülerden türetilen metanojenik bir aşıya maruz bırakılır. Anaerobik ayrışma, yüksek katılar (%30'dan fazla toplam katı) ve statik karıştırılmamış koşullar altında gerçekleşir.

Bu test yöntemi, kentsel katı atıkların arıtılmasıyla yüksek katı maddeli anaerobik çürütücülerde bulunan koşullar altında numunedeki karbonun gaz halinde karbona dönüşüm yüzdesini verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu test yöntemi ayrıca, üretilen gazın geri kazanıldığı ve biyogaz üretiminin aşılama ile aktif olarak desteklendiği biyolojik olarak aktif depolama alanlarındaki bazı koşullara da benzeyebilir.

Bu test yöntemi, evsel atıklarla çalışan anaerobik çürütücülerde bulunan mikroorganizmaları inhibe etmeyen tüm plastik malzemelere uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Performans iddiaları, testte elde edilen sayısal sonuçla sınırlı olacak ve niteliksiz “biyolojik olarak bozunabilir” iddialar için kullanılmayacaktır. Raporlar, testin bitiminde hem test hem de referans numuneler için net gaz halinde karbon üretiminin yüzdesini açıkça belirtecektir. Ayrıca, sonuçlar testin gerçek süresinden sonra tahmin edilmeyecektir.

SI birimlerinde verilen değerler standart olarak kabul edilecektir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D5511 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp