ASTM D5526 Hızlandırılmış Depolama Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test

ASTM Testleri

ASTM D5526 Hızlandırılmış Depolama Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test

EUROLAB laboratuvar ASTM D5526 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu test yöntemi, hızlandırılmış depolama test ortamında plastik malzemelerin anaerobik biyolojik bozunma derecesinin ve hızının belirlenmesini kapsar.

ASTM D5526 Hızlandırılmış Depolama Koşullarında Plastik Malzemelerin Anaerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test

Bu test yöntemi, aynı zamanda, depolama koşullarına benzer koşullar altında farklı ayrışma derecelerinden sonra evsel atık ve plastik malzemelerin karışımlarını üretmek için tasarlanmıştır. Test malzemeleri, ön işleme tabi tutulmuş evsel atıklarla karıştırılır ve yalnızca ön işleme tabi tutulmuş evsel atıklar üzerinde çalışan anaerobik çürütücülerden türetilen metanojenik bir aşıya maruz bırakılır.

Anaerobik bozunma kuru (%30'dan fazla toplam katı) ve statik karıştırılmamış koşullar altında gerçekleşir. Bu test yönteminden sonra elde edilen karışımlar, çöplükte bozulan plastik malzemelerin çevresel ve sağlık risklerini değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu test yöntemi, depolama koşullarına benzer koşullar altında numunedeki karbonun gaz halindeki karbona dönüşüm yüzdesini verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu test yönteminin, çöplüklerde, özellikle biyolojik olarak aktif olmayan çöplüklerde bulunan tüm koşulları simüle etmemesi mümkündür.

Bu test yöntemi, örneğin aşılama (anaerobik kanalizasyon çamuru ve anaerobik sızıntı suyu devridaimi), depolama sahasındaki nem kontrolü (sızıntı suyu devridaimi) yoluyla üretilen gazın geri kazanıldığı veya hatta aktif olarak teşvik edildiği veya her ikisinin de yapıldığı çöp sahalarına daha çok benzemektedir.

Bu test yöntemi, bir çöp sahasında çeşitli anaerobik biyolojik bozunma aşamalarından sonra plastiklerin anaerobik bozunmasıyla ilişkili ekotoksikolojik riskleri değerlendirmek için kullanılabilen, kısmen bozulmuş belediye katı atık ve plastik karışımları üretmek için tasarlanmıştır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

EUROLAB, üreticilere ASTM D5526 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp