ASTM D5873 Geri Tepme Çekiç Yöntemi İle Kaya Sertliğinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D5873 Geri Tepme Çekiç Yöntemi İle Kaya Sertliğinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D5873 standardı, çeşitli şekillerde geri tepme çekici, darbe test çekici veya beton test çekici olarak adlandırılan ve yayla çalışan çelik bir çekiç kullanarak kaya malzemesinin geri tepme sertliği sayısını belirlemek için test aparatını, örneklemeyi, test numunesini hazırlamayı ve test prosedürlerini içermektedir. Bu test yöntemi, yaklaşık olarak 1 ile 100 MPa arasında değişen tek eksenli basınç dayanımına sahip kaya malzemesi için en uygun yöntemdir. Taşınabilir test aparatı, kaya sertliğinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için veya kaya sertliğinin bir göstergesi olarak hizmet etmek için laboratuvarda veya sahada kullanılabilir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM D5873-14 Geri tepme çekiç yöntemi ile kaya sertliğinin belirlenmesi için standart test yöntemi.

ASTM D5873 Geri Tepme Çekiç Yöntemi İle Kaya Sertliğinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Geri tepme çekiçleri, üretici firmalara göre birkaç farklı enerji aralığında mevcuttur. Belli bir piston ucu çapı ve eğrilik yarıçapı için, beton çekicinin darbe enerjisi, uygulanabilirlik aralığını belirler. Buna göre, bir çekiç tipi seçerken bu sınırlama dikkate alınmalıdır. Kaya mekaniği uygulamaları için daha önceki öneriler, özellikle daha küçük çekirdek numuneleri ve daha zayıf kayalar üzerinde, yalnızca 0.735 nanometrelik bir darbe enerjisine sahip çekiçler içindir. Bu test yöntemi, yalnızca darbe enerjisi 0,735 nanometreyi aşmayan çekiçler için geçerlidir. 0,735 nanometrenin üzerinde enerjiye sahip çekiçler kayayı kırma eğilimindedir ve önerilmemektedir.

Kabarcıklı doku sergileyen kayalar bu testin kapsamı dışındadır. Bu tür kayalar test edilirken dikkatli olunmalıdır, çünkü geri tepme değerleri, büyük bir agrega parçasının test edilmesine karşı daha yumuşak bir çakıltaşı matrisi arasında değişiklik gösterir. Gözlenen ve hesaplanan tüm değerler, ASTM D6026 standardında belirlenen önemli basamaklar ve yuvarlama yönergelerine uygun olmalıdır (ASTM D6026-13 Geoteknik verilerde önemli basamakların kullanılmasına yönelik standart uygulama).

Verilerin nasıl toplandığını ve kaydedildiğini veya hesaplandığını belirlemek için kullanılan prosedürler, bu standartta endüstri standardı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca genelde saklanması gereken önemli rakamları temsil eder. Kullanılan prosedürler, önemli farklılıkları, verileri elde etme amacını, özel amaçlı çalışmaları veya kullanıcının hedeflerine yönelik herhangi bir düşünceyi dikkate almaz. Mühendislik tasarımı için analitik yöntemlerde kullanılan önemli basamakları dikkate almak bu standardın kapsamı dışındadır.

Kısaca geri tepme sertliği yöntemi, mühendislik, tasarım ve inşaat amaçları için saha karakterizasyonu, kayadaki büyük yeraltı açıklıklarının jeoteknik haritalaması veya kaya çekirdeğinin fiziksel tanımını bildirme sırasında kaya sertliğinin hızlı sınıflandırılması için bir araç sağlamaktadır.

Geri tepme sertliği numarası, kaya malzemesinin karakterizasyonunu gerektiren çeşitli mühendislik uygulamalarına hizmet eder. Bu uygulamalar, örneğin tünel açma makineleri için penetrasyon oranlarının tahminini, inşaat amaçları için kaya kalitesinin belirlenmesini, test numunelerinin gruplandırılmasını ve kayanın hidrolik aşınabilirliğinin tahminini içermektedir. Bu test yöntemi, yaklaşık 1 Mpa’dan az veya 100 Mpa’dan fazla tek eksenli basınç dayanımına sahip olarak tanımlanan çok yumuşak kaya veya çok sert kayalarda sınırlı kullanıma sahiptir.

Bu test yönteminin sonuçları, tasarım için uygun mukavemet verilerine dönüştürme amaçlı değildir.

Çeşitli ebat ve tipteki kaya testlerine uyum sağlamak için ticari olarak çeşitli tipte geri tepme çekiçleri bulunmaktadır. Aynı kaya veya malzeme için, farklı çekiçlerden elde edilen geri tepme sayıları karşılaştırılamaz.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere ASTM D5873 standardı kapsamında geri tepme çekiç yöntemi ile kaya sertliğinin belirlenmesi için standart test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp