ASTM D6007-22 Ahşap Ürünlerinden Gelen Havada Formaldehit Testi

ASTM Testleri

ASTM D6007-22 Ahşap Ürünlerinden Gelen Havada Formaldehit Testi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen “ASTM D6007-22 Küçük ölçekli bir oda kullanılarak ahşap ürünlerinden gelen havadaki formaldehit konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik standart test yöntemi” standardında, tanımlanmış sıcaklık ve bağıl nem test koşulları altında ahşap ürün test numunelerinin yaydığı havadaki formaldehit konsantrasyonlarını belirlemeye yönelik bir test yöntemi açıklanmaktadır.

ASTM D6007-22 Ahşap Ürünlerinden Gelen Havada Formaldehit Testi

Bu küçük ölçekli oda test yönteminden elde edilen sonuçların, “ASTM E1333-10 Büyük bir oda kullanılarak havadaki formaldehit konsantrasyonlarının ve ağaç ürünlerinden emisyon oranlarının belirlenmesine yönelik standart test yöntemi” standardında açıklanan test yöntemi ile daha büyük ahşap ürün numunelerinin test edilmesinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılabilir olması amaçlanmaktadır.

Küçük odadan alınan bir hava örneğindeki formaldehit miktarı, NIOSH 3500 kromotropik asit test prosedürünün bir modifikasyonu ile belirlenir. Bu test yöntemi ASTM E1333-10 standardında olduğu gibi, bu yöntemlerin kromotropik asit prosedürü kullanılarak elde edilenlerle karşılaştırılabilir sonuçlar vermesi koşuluyla, hava numunesindeki formaldehit miktarını belirlemek için başka analitik prosedürler kullanılabilir. Ancak test sonuçları uygun şekilde nitelendirilmeli ve kullanılan analitik prosedür doğru bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bu test yöntemiyle test edilecek ahşap bazlı panel ürünleri karakteristik olarak farklı uygulamalar için kullanılır ve farklı uygulamaları yansıtacak şekilde farklı göreceli miktarlarda veya yükleme oranlarında test edilir. Bu, farklı ürün tipleri için çeşitli yükleme oranlarında test yapılmasını belirten bir test yöntemidir. Ancak test sonuçları ve test raporu uygun şekilde nitelendirilmeli ve takviye hava akışını, numune yüzey alanını ve oda hacmini belirtmelidir.

Küçük ölçekli oda testleri için ideal adaylar, formaldehit salınım özellikleri bakımından nispeten homojen olan ürünlerdir. Yine de küçük ölçekli oda testleri için numuneler seçilirken ve hazırlanırken ürün homojensizlikleri dikkate alınır.

ASTM D6007-22 standardında, formaldehit yapıştırıcılarla üretilen ve evlere kalıcı olarak monte edilen veya mutfak dolapları ve benzeri endüstriyel ürünlerde bileşen olarak kullanılan ahşap panel yapı ürünleri için formaldehit emisyon oranlarına ilişkin üst sınırlar oluşturulmuştur. Bu test yöntemi aynı zamanda kompozit ahşap ürünler için ilgili düzenlemelere ve formaldehit emisyon standartlarına uygunluk açısından ürünlerin izlenmesi için de kullanılmaktadır. Bu test yöntemi daha küçük numunelerin test edilmesi için bir araç sağlar ve test için gereken süreyi azaltır.

Bu küçük ölçekli yöntemle elde edilen formaldehit konsantrasyon seviyeleri, tam ölçekli kapalı ortamlarda beklenenden farklı olabilir. Ürün yükleme, sıcaklık, bağıl nem ve hava değişimindeki değişiklikler formaldehit emisyon oranlarını ve dolayısıyla muhtemelen iç mekan havasındaki formaldehit konsantrasyonlarını etkiler.

Bu test yöntemi, aşağıdaki sayılan kontrollü koşulları kullanarak havadaki formaldehit konsantrasyonunu değerlendirmek için hacim olarak 0,02 ila 1 m3’lük bir odanın kullanılmasını gerektirir:

  • Numunelerin test öncesinde koşullandırılması
  • Numunelerin test odasında açıkta kalan yüzey alanı
  • Test odası sıcaklığı ve bağıl nem
  • Hazne içindeki hava sirkülasyonu

Tüm ahşap türleri ve dolayısıyla tüm ahşap ürünler az miktarda formaldehit içerir ve yayar. Formaldehit ahşapta doğal olarak oluştuğundan formaldehit içermeyen ahşap diye bir şey yoktur. Örneğin bir meşe ağacı milyonda 0,009 parça (ppm) formaldehit yayar. Tek başına bu çok düşük bir miktardır ancak bu, meşe ağacından kesilen herhangi bir odunun, tüm ahşap ürünlerde olduğu gibi, az miktarda formaldehit içerdiğini göstermektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, “ASTM D6007-22 Küçük ölçekli bir oda kullanılarak ahşap ürünlerinden gelen havadaki formaldehit konsantrasyonlarının belirlenmesine yönelik standart test yöntemi” standardına uygun test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp