ASTM D635 Testi

ASTM Testleri

ASTM D635 Testi

Plastiklerin Yatay Konumda Yanma Oranı ve / veya Uzama ve Yanma Süresi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, cihaz ve cihazlardaki parçalar için kullanılan polimerik malzemeler için geliştirilmiştir. Sonuçlar, belirli bir uygulama için yanıcılığa ilişkin kabul edilebilirliklerinin bir ön göstergesi olarak tasarlanmıştır. Malzemenin nihai kabulü, bu tür ekipman için geçerli olan standarda uyan ekipmanlarda kullanılmasına bağlıdır.

ASTM D635 Testi

Yanma hızı ve diğer yanma olayları yoğunluk, pigmentler, malzemenin anizotropisi ve numunenin kalınlığı gibi faktörlerden etkilenir. Deney verileri, ister aynı ister farklı malzemelerle karşılaştırma yapsın, sadece benzer kalınlıktaki numuneler için karşılaştırılmalıdır. Yanma hızı ve diğer yanma olayları kalınlığa göre değişecektir.

Yanma testleri örnek değişkenleri, enerji kaynağı ve uygulama süresi ve bitiş noktaları gibi bazı değişkenlerin keyfi olarak sabitlenmesini gerektirir. Bu yöntem için seçilen koşullardan birine veya daha fazlasına alışılmadık derecede hassas olan ve oldukça değişken sonuçlara yol açabilecek materyaller bulunacaktır. Bu gibi durumlarda başka yöntemlerle ilave yanma karakterizasyonu çok arzu edilir.

Bu prosedürde örnekler spesifik laboratuvar test koşullarına tabi tutulur. Farklı test koşulları değiştirilirse veya son kullanım koşulları değiştirilirse, ölçülen yangın testi cevap özelliklerindeki değişiklikleri tahmin etmek her zaman bu testten veya testten mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, sonuçlar sadece bu prosedürde açıklanan yangın testine maruz kalma koşulları için geçerlidir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp