ASTM D6691 Deniz Ortamında Plastik Malzemelerin Aerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D6691 Deniz Ortamında Plastik Malzemelerin Aerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test Yöntemi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM D6691 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu test yöntemi, bilinen cinslerden en az on aerobik deniz mikroorganizmasının önceden yetiştirilmiş popülasyonuna veya doğal deniz suyunda bulunan yerli popülasyona maruz kalan plastik malzemelerin (formülasyon katkı maddeleri dahil) aerobik biyolojik bozunma derecesini ve oranını belirlemek için kullanılır. Test yöntemi kontrollü laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilir.

ASTM D6691 Deniz Ortamında Plastik Malzemelerin Aerobik Biyobozunmasını Belirlemek için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, aerobik bir ortamda pozitif bir referans malzemeye göre biyolojik olarak bozunabilir olması muhtemel polimer malzemeleri indekslemek için tasarlanmıştır.

Bu test yöntemi, deniz ortamında bulunan mikroorganizmaları inhibe etmeyen en az %20 karbon içeren tüm polimer malzemelere uygulanabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu Uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası standartların, kılavuzların ve tavsiyelerin geliştirilmesine ilişkin ilkeler hakkında kararda belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM D6691 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp