ASTM D7792 Yapısal Tasarımlarda Kullanılan Pultrüzyon Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) Kompozitlerin Donma - Çözülme Şartlandırılması için Standart Uygulama

ASTM Testleri

ASTM D7792 Yapısal Tasarımlarda Kullanılan Pultrüzyon Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) Kompozitlerin Donma - Çözülme Şartlandırılması için Standart Uygulama

EUROLAB laboratuvar ASTM D7792 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D7792 standardı, yapısal tasarım uygulamalarında kullanılması amaçlanan pultrüzyonlu FRP kompozitlerinin donma/çözülme şartlandırma prosedürlerini tanımlar.

ASTM D7792 Yapısal Tasarımlarda Kullanılan Pultrüzyon Elyaf Takviyeli Polimer (FRP) Kompozitlerin Donma - Çözülme Şartlandırılması için Standart Uygulama

Genel olarak, FRP kompozitlerinin mekanik özelliklerinin donma/çözülme döngüsü gibi çevresel koşullardan etkilenmesi mümkündür. Donma/çözülme ortam koşulları altında farklı malzemeler arasında güvenilir karşılaştırmalar yapabilmek için, bu malzemelerin numunelerinin test öncesinde ve sırasında maruz kaldığı donma/çözülme koşullarının standardize edilmesi gerekmektedir.

Bu uygulamada belirtilen donma/çözülme şartlandırma prosedürleri, kontrollü laboratuvar koşullarında 100 dondurma/çözülme döngüsünün yapısal tasarım uygulamalarında kullanılacak pultrüzyonlu FRP kompozitleri üzerindeki etkisini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılacak standart bir prosedür sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu uygulamada belirtilen şartlandırma prosedürleri, bu malzemeleri karşılaştırmak ve değerlendirmek için tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır, ancak bu malzemeler için denge koşulları veya gerçek hizmet koşulları üretmesi amaçlanmamıştır.

Numune alma, Uygulama D7745'te olduğu gibi takviyeli pultrüzyonlu kompozitlerden test numunelerinin alınacağı konumlara uygun olacaktır.

Belirlenecek belirli mekanik özellikler için test numunelerinin sayıları ve türleri ASTM test yöntemlerine uygun olacaktır. Karakteristik değerleri belirlemek için Uygulama D7290 kullanılacaksa, toplam en az 20 numune için kontrol için en az on numune ve donma/çözülme maruziyeti için on numune gerekir.

Test numunelerinin kalınlığı, yüzeyde herhangi bir işleme yapılmadan orijinal ürün kalınlığı olacaktır. Numune kalınlığının, numuneleri değerlendirmek için kullanılacak mekanik özellik test yönteminin kalınlık gereksinimleriyle uyumlu olması gerekir.

Bu donma/çözülme standart uygulamasıyla kalınlığı 25 mm'ye (1.0 in.) kadar olan test numuneleri kullanın. Deneysel veriler, 25 mm'ye (1.0 in.) kadar olan pultrude kompozit numuneler için, test numunesinin iç merkezinin, bu uygulamada açıklanan döngü süresi ve sıcaklıklar sırasında istendiği gibi donup çözüldüğünü göstermiştir. Numune için bu döngü sırasında iç merkez donma ve çözülme yapmıyorsa, bu dondurma/çözülme uygulamasında açıklandığı gibi koşullandırmaya maruz bırakılan numunelerden elde edilen özellik verileri, bu dondurma/çözülme standart uygulaması kullanılarak elde edilmiş olarak rapor edilmeyecektir.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle, her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalıdır. İki sistemden elde edilen değerlerin birleştirilmesi, standartla uyumsuzlukla sonuçlanabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, yapısal tasarımlarda kullanılan pultrüzyon elyaf takviyeli polimer (FRP) kompozitlerin donma - çözülme şartlandırılması için standart uygulama hizmetleri vermektedir. ASTM D7792 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp