ASTM D8143 AB-8 Karbon Siyahı PAH Bileşikleri Listesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D8143 AB-8 Karbon Siyahı PAH Bileşikleri Listesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM D8143 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM D8143 standardı, karbon karası üzerinde EU-8 polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) listesinin kalitatif ve kantitatif tayinini kapsar. Prosedür, toluen ile Soxhlet ekstraksiyonu ve ardından kütle spektrometrisi (GC/MS) ile gaz kromatografisi kullanılarak ekstrakt analizini içerir.

ASTM D8143 AB-8 Karbon Siyahı PAH Bileşikleri Listesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

Bu yöntem, dolaylı gıda teması uygulamaları için kullanılan karbon siyahlarının ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA 21 CFR 178.3297) uyumluluğunu test etmek için tasarlanmamıştır.

Bu test prosedürü, toluenli bir Soxhlet ekstraksiyon cihazı vasıtasıyla karbon siyahından ekstrakte edilen EU-8 listesindeki PAH bileşiklerinin münferit konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır.

polisiklik aromatik hidrokarbon, PAH, n—heteroatom veya başka ikame edici içermeyen, halka benzeri bir yapıya sahip (örneğin benzen) değişen tekli ve çiftli bağların kimyasal yapılarından oluşan organik bileşikler; halkalar sıklıkla daha büyük kimyasal yapılar oluşturmak için kaynaştırılır.

PAH doğal olarak petrol, kömür ve katran yataklarında oluşur; hidrokarbonların eksik yanması ile üretilir; ve diğer birçok ürün ve süreçte ortaya çıkar.

Bir kısım karbon siyahı, 48 saat boyunca toluen ile Soxhlet ile ekstrakte edilir. Ekstrakt konsantre edilir ve ardından kütle spektrometrisi (GC/MS) ile gaz kromatografisiyle spesifik PAH bileşikleri için analiz edilir. Her PAH bileşiği, dahili ve harici standartlar kullanılarak ayrı ayrı ölçülür.

Bu test prosedürü, toluenli bir Soxhlet ekstraksiyon cihazı vasıtasıyla karbon siyahından ekstrakte edilen EU-8 listesindeki PAH bileşiklerinin bireysel konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilecektir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, AB-8 karbon siyahı PAH bileşikleri listesinin belirlenmesi için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM D8143 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp