ASTM D92 Cleveland Open Cup Test Cihazı İle Parlama ve Yangın Noktaları İçin Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM D92 Cleveland Open Cup Test Cihazı İle Parlama ve Yangın Noktaları İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D92-18 standardı, Cleveland open cup test cihazı ile parlama ve yangın noktaları için standart test yöntemi sunmaktadır.

ASTM D92 Cleveland Open Cup Test Cihazı İle Parlama ve Yangın Noktaları İçin Standart Test Yöntemi

Parlama noktası, kontrollü laboratuvar koşulları altında test numunesinin hava ile yanıcı bir karışım oluşturma eğiliminin bir ölçüsü olmaktadır. Bir malzemenin genel yanıcılık tehlikesini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken birkaç özellikten biri parlama noktasıdır. Bu değer, yanıcı ve parlayıcı malzemeleri tanımlamak için nakliye ve güvenlik düzenlemelerinde dikkate alınmaktadır.

Parlama noktası, nispeten uçucu olmayan veya yanıcı olmayan bir malzemede yüksek oranda uçucu ve yanıcı malzemelerin olması muhtemel varlığını göstermektedir. Örneğin, bir motor yağı test örneğinde son derece düşük bir parlama noktası, benzin ile karışımı göstermektedir.

ASTM D92-18 standardına açıklanan test yöntemi, kontrollü laboratuvar koşullarında ısıya ve test alevine tepki olarak malzemelerin, ürünlerin veya düzeneklerin özelliklerini ölçmek ve tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak bunların yangın tehlikesini veya yangın riskini tanımlamak veya değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, bu test yönteminin sonuçları, belli bir yangın tehlikesi değerlendirmesine yönelik tüm faktörleri hesaba katan bir yangın riski değerlendirmesinin unsurları olarak kullanılabilir.

Kısaca bu standartta açıklanan test yöntemi, manuel veya otomatik bir Cleveland open cup aparatı ile petrol ürünlerinin parlama noktası ve yanma noktasının belirlenmesine yöneliktir. Yangın noktası, yaygın olarak belirtilmeyen bir parametredir, ancak bazı durumlarda bu yanıcılık sıcaklığının bilinmesi istenebilir. Bu standart, akaryakıtlar hariç, parlama noktaları 79 derecenin üzerinde ve 400 derecenin altında olan tüm petrol ürünlerine uygulanabilir. Akaryakıtların parlama noktalarının belirlenmesi için ASTM D93 standardı geçerlidir. Parlama noktası 79 derecenin altında ise olduğu ASTM D1310 standardı geçerlidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ASTM D92-18 Cleveland open cup test cihazı ile parlama ve yangın noktaları için standart test yöntemi standardı çerçevesinde test hizmetleri de vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp