ASTM D951 Testi

ASTM Testleri

ASTM D951 Testi

ASTM D951 Nakliye Konteynırlarının Suya Direnci için Sprey Yöntemi ile Standart Test Yöntemi

ASTM D951 nakliye konteyneri testinin kapsamı, bir konteynerin suya ne kadar iyi direnç gösterdiğini belirlemektir. Bu standart ayrıca bir kabın sudan kaynaklanan bozulmaya karşı direnme kabiliyetini değerlendirmek için de kullanılabilir.

ASTM D951 Testi

Bu özel ambalaj testi, çeşitli nakliye konteyneri testlerinden sadece biridir. Tipik olarak düşme testi, eğimli darbe testi, titreşim testi ve sıkıştırma testi gibi diğer testlerle birleştirilir. Genel amaç, nakliye konteynerinin içeriğinin nakliye zorlukları sırasında içeriğini etkili bir şekilde korumasını sağlamaktır.

Test en az üç kap gerektirir. Kaplar normalde olduğu gibi kapatılmalı ve mühürlenmelidir. Kaplar ayrıca kullanılacak gerçek kaplara benzer olmalıdır. Standart, “altın birimin” test edilmesine izin vermemektedir. Bazı testler nakliye konteynırlarının boşaltılmasını gerektirecektir. Diğer testler, konteynerlerin gönderilmeleri için hazırladıkları içeriğe sahip olmalarını gerektirecektir.

ASTMD 951 paket testini tamamlamak için test laboratuvarının aşağıdaki ekipman ve özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler:

  • Test Odası - Bir deney odası veya kabin, uygun sıcaklık kontrolünün sürdürülebilmesi için suya dayanıklı yapıda, gerektiğinde yalıtılmalı ve ısıtılmalıdır. Tabanı yanlış bir çıta ile kaplanmalı ve bir çıkış tahliyesi olmalıdır.
  • Spreyler - Püskürtme nozulları, belirtilen sprey yoğunluğunun taban alanına eşit olarak dağılması için o kadar büyük ve aralıklı olmalıdır. Püskürtme memeleri, damlacıklar sadece numunelere çarptığında yerçekimi kuvvetinden düşecek şekilde yerleştirilmelidir.
  • Akış Kontrol Valfleri — Spreyin yoğunluğunu kontrol etmek için akış kontrol valfleri gereklidir.
  • Sirkülasyon Sistemi — Bir sirkülasyon sistemi, kullanıldığında ince akışlı bir süzgeç, pompa, tahliye baypas, manometreler ve basınç ayar valfinden, akış kontrol valfleri, püskürtme nozulları ve su haznesi arasında gerekli boru tesisatından oluşmalıdır. .
  • Rezervuar - Sprey suyunun depolanması ve koşullandırılması için bir rezervuar, kullanıldığında, her bir testin başlangıcında suyun değiştirilmesini kolaylaştırmak için bir kanalizasyona taşma ve bir drenaj ile donatılacaktır. Şamandıra kontrolü ile düzenlenen telafi suyu da bu tanka boşaltılmalıdır.
  • Su Sıcaklığı Kontrolü — Besleme suyunu istenen sıcaklıkta tutmak için termostatik kontrollü bir ısıtma yöntemi gereklidir.
  • Koşullandırma Aparatı — Test numunelerini testten önce uygun nem ve sıcaklıkta şartlandırmak için yeterli olanaklar sağlanmalıdır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp