ASTM E1053 Cansız Çevre Yüzeylerine Yönelik Virüsidal Ajanların Etkinliği için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E1053 Cansız Çevre Yüzeylerine Yönelik Virüsidal Ajanların Etkinliği için Standart Test Yöntemi

ASTM E1053 testi, dezenfektan solüsyonlarının veya basınçlı dezenfektan sprey ürünlerinin cansız gözeneksiz çevresel yüzeyler üzerindeki virüsidal etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Bu test yöntemi, viroloji eğitimi almış kişiler tarafından gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır.

ASTM E1053 Cansız Çevre Yüzeylerine Yönelik Virüsidal Ajanların Etkinliği için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi çoğu virüsle kullanılabilir ve embriyonlu yumurtalar veya doku kültürü konak sistemleri için tasarlanmıştır. Bu test yöntemi, yalnızca mikrobiyolojik veya virolojik teknikler konusunda eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır.

Üretici tarafından talep edilmesi halinde, test virüsü uygun seviyeye kadar organik toprak ile yüklenir. Bu, tipik olarak, test ürününün tek aşamalı bir dezenfektan olarak pazarlanması amaçlandığında yapılır. EPA, tek adımlı bir dezenfektan talebi için %5'lik bir organik toprak yükü gerektirir.

Test ürünü, varsa, üretici tarafından belirtilen kullanım-seyreltme ile hazırlanır. Bir virüs kurtarma kontrolü olarak hizmet etmek için eşit hacimde tamponlu salin veya hücre kültürü ortamı hazırlanır. Hazırlanan viral aşı, bir cam Petri kabı taşıyıcısının tüm yüzeyine yayılır ve kurumaya bırakılır. Kuruma süresinin sonunda test ürünü viral filme uygulanır.

Tipik olarak 2.0 ml kullanım-seyreltme test ürünü eklenecektir. Sprey ürün kullanılıyorsa, 6 ila 8 inç mesafeden 4 sprey olarak veya uygun olduğu şekilde Sponsor talimatlarına göre uygulanacaktır.

Çalışma temas süresinin kapanması üzerine, test ve geri kazanım süspansiyonları bir hücre kazıyıcı kullanılarak toplanır ve test maddesinde bulunan aktif bileşen(ler) için en uygun yöntemle nötralize edilir.

Yaygın nötralizasyon yöntemleri arasında kimyasal nötrleştiriciler içinde seyreltme, fiziksel bir jel matrisi (örneğin Sephacryl jel kolonları) yoluyla filtreleme veya bunların bir kombinasyonu bulunur.

Üretilen veriler, dezenfektan iddiaları için gerekli olan etkinlik verileri için ABD EPA yönergelerine uygun olacaktır. Kurutulmuş viral filmler, "en kötü durum" senaryosu verileri sağlayan önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Test yöntemi, farklı test ürünü uygulaması türlerini (sprey, mendil, kullanım-seyreltme) ve farklı kullanım koşullarını (kirli yüzeyler, değişen sıcaklıklar ve nemler) barındıracak şekilde değiştirilebilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM E1053 Cansız Çevre Yüzeylerine Yönelik Virüsidal Ajanların Etkinliği için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp