ASTM E111 Young, Tanjant ve Akor Modülü için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E111 Young, Tanjant ve Akor Modülü için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM E111 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E111 standardı, yapısal malzemelerin young modülünün, tanjant modülünün ve kiriş modülünün belirlenmesini kapsar. Bu test yöntemi, yüklemeden hemen sonra oluşan gerinim ve elastik davranış ile karşılaştırıldığında, sürünmenin ihmal edilebilir olduğu sıcaklıklar ve gerilimlerle ve malzemelerle sınırlıdır.

ASTM E111 Young, Tanjant ve Akor Modülü için Standart Test Yöntemi

Gerilim-gerinim eğrisinin orijini ile ilgili deneysel problemler nedeniyle , başlangıç ​​tanjant modülünün (yani, başlangıç ​​noktasındaki gerilim-gerinim eğrisinin eğimi) ve sekant modülünün belirlenmesi, bu test yönteminin kapsamı dışındadır.

Young modülünün değeri, tek eksenli yüklemeye maruz kaldığında (yani, gerinim uygulanan kuvvetle orantılıdır) Hooke yasasını izleyen yapısal malzemelerin uyumunu hesaplamak için tasarımda faydalı bir malzeme özelliğidir.

Doğrusal olmayan elastik gerilme-gerinim davranışını izleyen malzemeler için, tanjant veya kiriş modülünün değeri, belirli bir gerilme aralığı için gerinimdeki değişikliği tahmin etmede faydalıdır.

Birçok malzeme için, çekmedeki Young modülü, sıkıştırmadaki Young modülünden farklı olduğundan, ilgili gerilim modunda elde edilen test verilerinden türetilmelidir. Aparatların, test numunelerinin ve prosedür adımlarının doğruluğu ve kesinliği, test edilen malzemeye ve varsa bir referans standardına uygun olmalıdır.

Young modülünün kesin olarak belirlenmesi, bu tür belirlemeleri etkileyebilecek çok sayıda değişkenin dikkate alınmasını gerektirir. Bunlar, tanelerin gerilme yönüne göre oryantasyonu, tane boyutu, artık gerilme, önceki gerinme geçmişi, boyutlar ve eksantriklik gibi numunenin özelliklerini; numunenin hizalanması, test hızı, sıcaklık, sıcaklık değişimleri, test ekipmanının durumu, uygulanan kuvvetteki hatanın kuvvet değerlerindeki aralığa oranı ve uzatma ölçümündeki hatanın aralığa oranı gibi test koşulları belirlemede kullanılan uzatma değerlerinde; ve verilerin yorumlanması.

Modül tayini % 0.25'i aşan gerinimlerde yapıldığında, orijinal değerlerin yerine anlık kesit ve anlık mastar uzunluğu konularak kesit alanı ve mastar uzunluğundaki değişiklikler için düzeltme yapılacaktır. Sıkıştırma sonuçları namludan etkilenebilir. Bu nedenle, bu tür etkilerin minimum olduğu numune bölgesinde gerinim ölçümleri yapılmalıdır.

Test, hem çekme hem de basınç yönlerinde kuvvet uygulayabilen ve uygun numune çeneleri, bir ekstansometre ve yazılım ile donatılmış bir elektromekanik veya hidrolik evrensel test makinesi kullanır. Hesaplamalar yüksek sıcaklıklarda yapılacaksa, homojen bir sıcaklık sağlayabilen bir fırın kullanılmalıdır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, young, tanjant ve akor modülü için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM E111 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp