ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar, ASTM E112 test standardı kapsamında test ve uygunluk hizmetleri sunar. Bu standart, ortalama tane boyutunun ölçümünü kapsar ve karşılaştırma prosedürünü, planimetrik (veya Jeffries) prosedürünü ve kesme prosedürlerini içerir. Bu test yöntemleri, karşılaştırma çizelgelerinde gösterilen metalik yapılara benzer görünümlere sahip olan metalik olmayan malzemelere de uygulanabilir. Bu test yöntemleri esas olarak tek fazlı tane yapılarına uygulanır, ancak çok fazlı veya çok bileşenli bir numunedeki belirli bir tane yapısının ortalama boyutunu belirlemek için uygulanabilirler.

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, tane alanlarının, çapların veya kesişme uzunluklarının tek modlu dağılımına sahip numunelerin ortalama tane boyutunu belirlemek için kullanılır. Bu test yöntemleri, bu dağılımların doğasını karakterize etmeye yönelik yöntemleri kapsamaz. Dubleks tane boyutu dağılımlarına sahip numunelerde tane boyutunun karakterizasyonu, test yöntemleri E1181'de açıklanmıştır. İnce taneli bir matriste tek tek, çok kaba tanelerin ölçümü, test yöntemi E930'da açıklanmaktadır.

Bu test yöntemleri, yalnızca düzlemsel tane boyutunun belirlenmesi, yani kesit düzlemi tarafından ortaya çıkarılan iki boyutlu tane bölümlerinin karakterizasyonu ile ilgilidir. Uzamsal tane boyutunun belirlenmesi, yani numune hacmindeki üç boyutlu tanelerin boyutunun ölçülmesi, bu test yöntemlerinin kapsamı dışındadır.

Bu test yöntemleri, karşılaştırma yöntemi için standart bir dizi dereceli grafik görüntüsü veya manuel sayım yöntemleri için basit şablonlar kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilen teknikleri açıklar. Tane boyutunu ölçmek için yarı otomatik sayısallaştırma tabletlerinin veya otomatik görüntü analizörlerinin kullanılması, test yöntemleri E1382'de açıklanmaktadır.

Bu test yöntemleri, yalnızca önerilen test yöntemleriyle ilgilidir ve içlerindeki hiçbir şey, test edilen malzemelerin kabul edilebilirlik sınırlarını veya amaca uygunluğunu tanımladığı veya belirlediği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Ölçülen değerler, standart olarak kabul edilen SI birimlerinde belirtilir. Listelendiğinde eşdeğer inç-pound değerler parantez içindedir ve yaklaşık olabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü ticaretin önündeki teknik engeller (TBT) komitesi tarafından yayınlanan uluslararası standartların, kılavuzların ve tavsiyelerin geliştirilmesine ilişkin ilkeler kararında belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM E112 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp