ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Test Standardı

ASTM Testleri

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Test Standardı

EUROLAB laboratuvar ASTM E112 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E112 standardı, ortalama tane boyutunun ölçümünü kapsar ve karşılaştırma prosedürünü, planimetrik (veya Jeffries) prosedürünü ve kesme prosedürlerini içerir. Bu test yöntemleri, karşılaştırma çizelgelerinde gösterilen metalik yapılara benzer görünümlere sahip olan metalik olmayan malzemelere de uygulanabilir.

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Test Standardı

Bu test yöntemleri esas olarak tek fazlı tane yapılarına uygulanır, ancak çok fazlı veya çok bileşenli bir numunedeki belirli bir tane yapısının ortalama boyutunu belirlemek için uygulanabilirler.

Bu test yöntemleri, tane alanlarının, çapların veya kesişme uzunluklarının tek modlu dağılımına sahip numunelerin ortalama tane boyutunu belirlemek için kullanılır. Bu dağılımlar yaklaşık olarak log normaldir. Bu test yöntemleri, bu dağılımların doğasını karakterize etmeye yönelik yöntemleri kapsamaz.

Bu test yöntemleri, yalnızca düzlemsel tane boyutunun belirlenmesi, yani kesit düzlemi tarafından ortaya çıkarılan iki boyutlu tane bölümlerinin karakterizasyonu ile ilgilidir. Uzamsal tane boyutunun belirlenmesi, yani numune hacmindeki üç boyutlu tanelerin boyutunun ölçülmesi, bu test yöntemlerinin kapsamı dışındadır.

Bu test yöntemleri, karşılaştırma yöntemi için standart bir dizi dereceli grafik görüntüsü veya manuel sayma yöntemleri için basit şablonlar kullanılarak manuel olarak gerçekleştirilen teknikleri açıklar. Tane boyutunu ölçmek için yarı otomatik sayısallaştırma tabletlerinin veya otomatik görüntü analizörlerinin kullanılması, Test Yöntemleri E1382'de açıklanmaktadır.

Bu test yöntemleri, yalnızca önerilen test yöntemleriyle ilgilidir ve içlerindeki hiçbir şey, test edilen malzemelerin kabul edilebilirlik sınırlarını veya amaca uygunluğunu tanımladığı veya belirlediği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Ölçülen değerler, standart olarak kabul edilen SI birimlerinde belirtilmiştir. Listelendiğinde eşdeğer inç-pound değerler parantez içindedir ve yaklaşık olabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, ortalama tane boyutunun belirlenmesi için standart test yöntemleri hizmetleri vermektedir. ASTM E112 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp