ASTM E1225 Korumalı-Karşılaştırmalı-Boyuna Isı Akışı Tekniği Kullanılarak Katıların Termal İletkenliği için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E1225 Korumalı-Karşılaştırmalı-Boyuna Isı Akışı Tekniği Kullanılarak Katıların Termal İletkenliği için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM E1225 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E1225 standardı, homojen-opak katıların termal iletkenliğinin (λ) belirlenmesi için bir kararlı durum tekniğini tanımlar. Bu test yöntemi, 90 K ile 1300 K arasındaki sıcaklık aralığında 0,2 < λ < 200 W/(m·K) aralığında etkin ısıl iletkenliğe sahip malzemelere uygulanabilir. Bu aralıkların dışında azaltılmış doğrulukla kullanılabilir.

ASTM E1225 Korumalı-Karşılaştırmalı-Boyuna Isı Akışı Tekniği Kullanılarak Katıların Termal İletkenliği için Standart Test Yöntemi

Bu tekniğin amaçları doğrultusunda, örneğin görünen termal iletkenliği, λA, kalınlık veya kesit alanı değişiklikleriyle ±%5'ten fazla değişmiyorsa sistem homojendir. Birbirine yapıştırılmış levhalardan veya levhalardan oluşan kompozitler veya heterojen sistemler için, numune, bir birim en kalın levha veya levhanın kalınlığı olduğunda, sırasıyla 20 birim genişlik ve 20 birim kalınlıktan daha fazla olmalıdır, böylece çap veya uzunluk bir birim değişir. -yarım birim, görünen λA'yı ±%5 'den daha az etkileyecektir.

Kızılötesinde opak olmayan veya kısmen saydam olan sistemler için homojen olmama ve foton iletiminden kaynaklanan birleşik hata ±%5'ten az olmalıdır. Son derece şeffaf katılar üzerindeki ölçümlere, kızılötesi absorpsiyon katsayısı bilgisi eşlik etmeli veya sonuçlar, görünür termal iletkenlik, λA olarak rapor edilmelidir.

Bu test yöntemi, malzemelerin ve kompozitlerin temas termal iletkenliğini/direncini değerlendirmek için de kullanılabilir.

Termal iletkenliğin karşılaştırmalı ölçüm yöntemi, özellikle seramikler, polimerler, metaller ve alaşımlar, refrakterler, karbonlar ve her birinin kombinasyonları ve diğer kompozit formları dahil grafitler dahil mühendislik malzemeleri için kullanışlıdır.

Korumalı boyuna bir sistemin uygun tasarımı zordur ve bu tür bir yöntemde, ısı akışı teorisi ile ilgili teknik bilgisi olmayan bir kişiye zorluk çıkarabilecek tüm olasılıkları kapsayacak şekilde yapım ayrıntılarını ve prosedürleri oluşturmaya çalışmak pratik değildir, sıcaklık ölçümleri ve genel test uygulamaları. Bu test yönteminin standardizasyonu, araştırma görevlilerinin yeni veya yöntemlerin veya iyileştirilmiş prosedürlerin gelecekteki gelişimini herhangi bir şekilde kısıtlamayı amaçlamaz. Ancak, yeni veya geliştirilmiş teknikler kapsamlı bir şekilde test edilmelidir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, korumalı-karşılaştırmalı-boyuna ısı akışı tekniği kullanılarak katıların termal iletkenliği için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM E1225 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp