ASTM E1316 Tahribatsız Muayeneler için Standart Terminoloji

ASTM Testleri

ASTM E1316 Tahribatsız Muayeneler için Standart Terminoloji

EUROLAB laboratuvar ASTM E1316 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E1316 standardı, E07 Tahribatsız Muayene Komitesi tarafından hazırlanan standartlarda kullanılan terminolojiyi tanımlar. Bu tahribatsız muayene (NDT) yöntemleri şunları içerir: akustik emisyon, elektromanyetik testler, gama ve X-radyolojisi, sızıntı testi, sıvı penetran testi, manyetik parçacık testi, nötron radyolojisi ve ölçüm, ultrasonik test ve diğer teknik yöntemler.

ASTM E1316 Tahribatsız Muayeneler için Standart Terminoloji

E07 Komitesi, muayene, test ve muayene terimlerinin tahribatsız muayenede yaygın olarak eş anlamlı olarak kullanıldığını kabul eder. E07 tahribatsız muayene standartlarında tekdüzelik ve tutarlılık için, E07 Komitesi, tahribatsız muayene yöntemlerinin uygulamasını tanımlarken muayene veya muayene terimlerinin ve bunların türevlerinin kullanılmasını teşvik eder. Belirli bir standartta, inceleme veya muayene, belge boyunca tutarlı bir şekilde kullanılacaktır.

Benzer şekilde, E07, tahribatsız bir test yöntemine ilişkin bilgi birikimine atıfta bulunurken test teriminin ve türevlerinin kullanılmasını teşvik eder. Bununla birlikte, sayısal bir sonuç üreten ölçümler gibi (örneğin; bir bileşen üzerinde sızıntı testi veya ultrasonik hız ölçümü yapmak için sızıntı testi yöntemini kullanırken). Ek olarak, NDT yöntemine, yani Radyolojik Teste (RT), Ultrasonik Teste (UT) vb. atıfta bulunulurken test terimi kullanılmalıdır. (Örnek: Radyolojik Test (RT) genellikle dahili süreksizlikleri tespit etmek için materyali incelemek için kullanılır.)

  • Malzeme ve bileşenlerin muayenesi için tahribatsız muayene yöntemleri yaygın olarak kullanılır.
    E07 Tahribatsız Muayene Komitesi, malzemeleri ve bileşenleri incelemek veya incelemek için uygulanan tahribatsız muayene yöntemlerinin tek tip kullanımını teşvik etmek için birçok belge hazırlamıştır.
  • Radyolojik Test (RT) genellikle dahili süreksizlikleri tespit etmek için malzemeyi incelemek için kullanılır.
  • Manyetik Parçacık Testi (MT), Sıvı Penetrant Testi (PT) ve Görsel Test (VT) genellikle bir bileşenin yüzeyini incelemek için kullanılır.
  • Kabarcık Sızıntı Testi (BLT) yöntemi bazen sızıntıları tespit etmek için basınç içeren bir bileşende sızıntı testi yapmak için kullanılır.
  • Eklemeli olarak üretilmiş malzemelerin Tahribatsız Muayenesi için bir kılavuz birkaç yöntemi açıklayacaktır, ancak bir uygulama tek bir muayene yöntemine odaklanacaktır.

Tahribatsız bir muayene veya muayene bir gösterge ürettiğinde, gösterge yanlış, alakasız veya alakalı olarak yorumlanmaya tabidir. İlgili olarak yorumlanmışsa, gerekli müteakip değerlendirme, materyalin kabul veya ret kararı ile sonuçlanacaktır. Çoğu sözlükte bulunan anlamı koruyan kabul etme ve reddetme dışında, çizelgede kullanılan tüm kelimeler ayrı olarak bölüm A'da tanımlanmıştır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası Standartların, Kılavuzların ve Tavsiyelerin Geliştirilmesine İlişkin İlkeler Hakkında Kararda belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, tahribatsız muayeneler için standart terminoloji hizmetleri vermektedir. ASTM E1316 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp