ASTM E209 Konvansiyonel veya Hızlı Isıtma Hızları ve Gerinim Oranları ile Yüksek Sıcaklıklarda Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testleri

ASTM Testleri

ASTM E209 Konvansiyonel veya Hızlı Isıtma Hızları ve Gerinim Oranları ile Yüksek Sıcaklıklarda Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testleri

EUROLAB laboratuvar ASTM E209 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E209 standardı, numunenin sabit ve düzgün bir sıcaklığa ısıtıldığı ve kontrollü bir gerinim hızında eksenel bir kuvvetin uygulandığı sıcaklıkta tutulduğu sıkıştırma testini kapsar.

ASTM E209 Konvansiyonel veya Hızlı Isıtma Hızları ve Gerinim Oranları ile Yüksek Sıcaklıklarda Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testleri

Son derece yüksek orantısal limite veya düşük elastisite modülüne sahip metallerde, %0,2 ofset akma dayanımına ulaşılmadan önce yük altında %1.5 toplam gerinim elde edilebilir. Bu durumda, bu noktadan önce kopma meydana gelmedikçe, testin son noktası yüzde 0,2 ofset akma dayanımı olarak rapor edilebilir.

Kabul edilebilir basma testleri için, numunelerin son noktaya ulaşılmadan önce bükülmemesi zorunludur. Bu nedenle ekipman ve prosedürler, tek tip yükleme ve eksenel hizalamayı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. Testleri yürüten farklı kaynaklardan gelen verilerin karşılaştırılabilir olması için tercih edilen test koşulları önerilir.

Baskı testinden elde edilen veriler akma dayanımını, akma noktasını, Young modülünü, gerilim-gerinim eğrisini ve basınç dayanımını içerebilir (bkz. Terminoloji E6). Parçalanma kırılması nedeniyle sıkıştırmada başarısız olmayan bir malzeme durumunda, basınç dayanımı, toplam gerinim ve numune geometrisine bağlı bir değerdir.

Basınç özellikleri, basma veya eğilme yüklerine veya her ikisine birden maruz kalan yapıların analizinde ve dövme ve haddeleme gibi büyük basınç deformasyonu içeren metal işleme ve imalat proseslerinin analizlerinde ilgi çekicidir. Akma dayanımının altındaki gerilimlerde gerilimde kırılan kırılgan veya sünek olmayan metaller için, sıkıştırma testleri, gerilim-gerinim verilerinin gerinim aralığını genişletme imkanı sunar. Basma testi, belirli metalik malzemeler için çekme testinde olduğu gibi boyun verme ile karmaşık olmasa da, burkulma ve yuvarlanma sonuçları karmaşıklaştırabilir ve en aza indirilmelidir.

Bu uygulama, numunenin sabit ve düzgün bir sıcaklığa ısıtıldığı ve kontrollü bir gerinim hızında eksenel bir kuvvetin uygulandığı sıcaklıkta tutulduğu sıkıştırma testini kapsar. Basma testi için kullanılan makineler, belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Numuneleri ısıtmak için aparat ve yöntem belirtilmemiştir. Sıcaklık kontrolü, sıcaklık ölçümü, test sırasında gerinim oranı ve gerinim ölçümü için prosedür ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Jig, gerinim aleti ve kaydedicilerden oluşan komple kompresyon testi sistemi, belirtilen gerekliliklere uygun olarak kalifiye olmalıdır.

İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi amaçlı sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine matematiksel dönüşümlerdir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, konvansiyonel veya hızlı ısıtma hızları ve gerinim oranları ile yüksek sıcaklıklarda metalik malzemelerin sıkıştırma testleri hizmetleri vermektedir. ASTM E209 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp