ASTM E2149 Dinamik Temas Koşulları Altında Hareketsizleştirilmiş Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E2149 Dinamik Temas Koşulları Altında Hareketsizleştirilmiş Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM E2149 testi, sızmayan antimikrobiyal işlem görmüş numunelerin dinamik temas koşulları altında mikropların büyümesine karşı direncini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu dinamik çalkalama şişesi testi, substrata bağlı antimikrobiyalleri değerlendirmek için klasik antimikrobiyal test yöntemlerinin kullanılmasındaki zorlukların üstesinden gelmek amacıyla rutin kalite kontrol ve tarama testleri için geliştirilmiştir.

ASTM E2149 Dinamik Temas Koşulları Altında Hareketsizleştirilmiş Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi

Bu zorluklar, inokulumun işlenmiş yüzeye temasının sağlanması (AATCC 100'de olduğu gibi), farklı temas sürelerinde geri alma esnekliği, uygun olmayan şekilde uygulanan statik koşulların kullanılması (AATCC 147'de olduğu gibi), hassasiyet ve tekrarlanabilirliği içerir. Bu test aynı zamanda sert su, proteinler, kan, serum, çeşitli kimyasallar,

Yüzey antimikrobiyal aktivitesi, test örneğinden alınan sonuçların eş zamanlı olarak çalıştırılan kontrollerle karşılaştırılmasıyla belirlenir. Süzülen bir antimikrobiyalin varlığı, bir inhibisyon bölgesinin varlığı ile hem önceden hem de sonradan belirlenir.

Bu test yöntemi sadece mikrobiyolojik teknikler konusunda eğitim almış kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu standart, tehlikeli malzemeleri, işlemleri ve ekipmanı içerebilir. Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM E2149 Dinamik Temas Koşulları Altında Hareketsizleştirilmiş Antimikrobiyal Ajanların Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp