ASTM E2180 Polimerik veya Hidrofobik Malzemelerde Anonim Antimikrobiyal Ajanların Aktivitesini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E2180 Polimerik veya Hidrofobik Malzemelerde Anonim Antimikrobiyal Ajanların Aktivitesini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

ASTM E2180 testi, esas olarak düz (iki boyutlu) hidrofobik veya polimerik yüzeylere dahil edilen veya bağlanan ajanların antimikrobiyal etkinliğini (nicel olarak) değerlendirmek için tasarlanmıştır. Yöntem öncelikle antibakteriyel aktiviteyi değerlendirmeye odaklanır; ancak bu yöntem kullanılarak maya ve mantar konidiası gibi diğer mikroorganizmalar test edilebilir.

ASTM E2180 Polimerik veya Hidrofobik Malzemelerde Anonim Antimikrobiyal Ajanların Aktivitesini Belirlemek için Standart Test Yöntemi

İnoculum için araç, salin inoculum taşıyıcısının yüzey gerilimini azaltan ve test yüzeyi ile inokülün daha eşit temasını sağlayan bir "sözde biyofilm" oluşumuna izin veren bir agar bulamacıdır.

Bu yöntem, plastikler, epoksi reçineler gibi hidrofobik malzemelerde ve diğer sert yüzeylerde birikmiş/bağlı antimikrobiyallerin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Sulu bazlı bakteriyel inoculum, tedavi edilen malzeme ile "sözde biyofilm" durumunda yakın, düzgün temas halinde kalır. 24 saat uzaklıktaki meydan okuma bakteri hücrelerinin hayatta kalan popülasyonlarında, tedavi edilmeyen bir kontrolden kurtarılanlara karşı yüzde azalma belirlenir.

Hidrofobik substrat, kalıcı antimikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesi için zaman içinde tekrar tekrar test edilebilir.

Bu test yöntemi, agar bulamaç matrisinde tutulan hücreleri kullanarak hidrofobik yüzeylerin testini kolaylaştırır. Bu test yöntemi, yazıldığı gibi, bu testte kullanılan planktonik hücrelerden hem genetik hem de metabolik olarak farklı olan biyofilm hücrelerine karşı etkinliği belirlemek için uygun değildir.

Bu yöntem plastiklerde veya hidrofobik yüzeylerde antimikrobiyal aktivitenin varlığını doğrulayabilir ve işlenmemiş plastikler veya polimerler ile suda çözünür düşük suda çözünen antimikrobiyal ajanları olanlar arasındaki antimikrobiyal aktivitedeki nicel farklılıkların belirlenmesine izin verir. Koruyucu işlem görmüş ve hidrofobik yüzeyleri kontrol eden hayatta kalanların sayısı arasında karşılaştırmalar da yapılabilir.

Prosedür ayrıca, hem yıkanmamış hem de yıkanmış numunelerin bir süre boyunca test edilmesiyle elde edilebilen bir antimikrobiyal tedavinin "raf ömrü" veya uzun süreli dayanıklılığının belirlenmesine izin verir.

Bu işlemler için mikrobiyolojik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka ölçü birimi dahil değil.

Bu standart, kullanımıyla ilgili varsa tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevresel uygulamaları belirlemek ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM E2180 Polimerik veya Hidrofobik Malzemelerde Anonim Antimikrobiyal Ajanların Aktivitesini Belirlemek için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp