ASTM E2315 Zaman Öldürme Prosedürü Kullanılarak Antimikrobiyal Aktivitenin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuz

ASTM Testleri

ASTM E2315 Zaman Öldürme Prosedürü Kullanılarak Antimikrobiyal Aktivitenin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuz

EUROLAB laboratuvar ASTM E2315 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E2315 standardı, antimikrobiyal test malzemeleri mevcut olduğunda belirli bir örnekleme süresi içinde aerobik mikroorganizma popülasyonundaki değişiklikleri ölçen bir yöntem örneğini kapsar.

ASTM E2315 Zaman Öldürme Prosedürü Kullanılarak Antimikrobiyal Aktivitenin Değerlendirilmesi için Standart Kılavuz

Organizma seçimi ve büyümesi, inokulum hazırlama, örnekleme süreleri ve sıcaklıklar için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Teknik, spesifik bir test yöntemi olarak uygulandığında, yukarıda bahsedilen değişkenlerin standardize edilmiş olması kritik önem taşır.

Bu teknikle ölçüldüğü gibi belirli malzemelerin antimikrobiyal aktivitesi, seçilen değişkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. In vitro sınırlamalarını anlamak önemlidir. Testler, özellikle farklı parametrelerle gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçların karşılaştırılması için olanak sağlar.

Örnek olarak, büyüme takviyeleri veya özel inkübasyon koşulları gerektiren mikroorganizmaların test sonuçları, belirtilen koşullar olmadan değerlendirilen organizmalarla doğrudan karşılaştırılabilir olmayabilir.

Bu prosedür, bir test materyaline maruz kaldıktan sonra test organizmalarının mikrobiyal popülasyonunun in vitro azalmasını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu işlem için mikrobiyolojik teknikler bilgisi gereklidir.

Süspansiyon süresi -kil l testi, sıvı antimikrobiyal formülasyonun biyosidal potansiyelini ölçmek için hızlı, nispeten ucuz ve tekrarlanabilir bir yol olduğu için topikal antiseptik ürün geliştiriciler için mükemmeldir. Yüksek konsantrasyonda test mikroorganizmaları içeren bir sıvı test maddesinin doğrudan aşılanmasından ve ardından zaman içinde öldürülen yüzdenin belirlenmesinden oluşur.

ASTM E2315 Test Prosedürü

  • Mikrobiyal kültür hazırlanır. Çoğu bakteri için besin suyunda 24 saatlik bir kültür iyi sonuç verir. Çoğu mantar için, bir agar plakasının veya eğik bir tuzlu su yıkamasından elde edilen bir spor preparasyonu iyi sonuç verir.
  • Test ürününün eşit hacimleri, gerçekleştirilecek tüm tekrarları hesaba katmaya yetecek kadar steril test kaplarına yerleştirilir.
  • Bir mikrobiyal kültür hacmi (genellikle ürün hacminin 1/10'u veya daha azı) test kabına yerleştirilir ve hemen karıştırılır.
  • Önceden belirlenmiş temas süresinden/zamanlarından sonra, bakteri ve ürün karışımının küçük alikuotları çıkarılır, kimyasal olarak nötralize edilir ve mikroorganizmalar sayılır.
  • İlk mikrobiyal konsantrasyonları ölçmek için, aynı mikrobiyal kültürle bir salin kontrolü eklenir ve ardından numaralandırılır.
  • Reaksiyon kabındaki mikroorganizmaların sayıları zamanla çizilir.
  • Nötralizasyon kontrolleri uygun şekilde yürütülür.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici gereksinimlerin uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, zaman öldürme prosedürü kullanılarak antimikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesi için standart kılavuz hizmetleri vermektedir. ASTM E2315 standardı kapsamında test hizmeti almak için EUROLAB ile iletişime geçin.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp