ASTM E238 Metalik Malzemelerin Pim Tipi Rulman Testi için Standart Yöntem

ASTM Testleri

ASTM E238 Metalik Malzemelerin Pim Tipi Rulman Testi için Standart Yöntem

EUROLAB laboratuvar ASTM E238 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E238 standardı, yatak akma dayanımını ve yatak dayanımını belirlemek için metalik malzemelerin pim tipi yatak testini kapsar. Yatak yüzeylerinde arızi yağların bulunması, bu yöntemle elde edilen yatak akma dayanımı değerini önemli ölçüde düşürebilir.

ASTM E238 Metalik Malzemelerin Pim Tipi Rulman Testi için Standart Yöntem

ASTM E238, pim tipi bir yatak testi ile metalik malzemelerin yatak mukavemetinin ve yatak akma mukavemetinin belirlenmesini açıklar. Yatak yükü genellikle numuneye, test numunesinden daha sert ve daha güçlü olan sıkı oturan silindirik bir pim aracılığıyla uygulanır.

Yatak mukavemeti, bir malzemenin dayanabileceği maksimum yatak gerilimi olarak tanımlanır. Yatak akma dayanımı, bir malzemenin yatak geriliminin yatak gerinimine orantılılığından belirli bir sınırlayıcı sapma sergilediği yatak gerilimidir. Yatak özellikleri, pimin kısıtlanmadığı koşullar altında malzemelerin ve yapıların tasarımının karşılaştırılmasında faydalıdır.

Veriler, numune kenarından belirli bir mesafede bulunan bir delikten sıkı oturan bir silindirik pim ile yüklenen bir malzeme kenarının yük taşıma kapasitesinin bir ölçüsünü sağlar. EUROLAB, 2500 °F'ye kadar olan sıcaklıklarda bu testin varyasyonlarını gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir.

Yatak özellikleri, pimin kısıtlanmadığı koşullar altında malzemelerin ve yapıların tasarımının karşılaştırılmasında faydalıdır. ASTM E238'i gerçekleştirmeden önce, ilgili ASTM yayınındaki tüm spesifikasyonu okumak önemlidir.

İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi amaçlı sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine matematiksel dönüşümlerdir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, metalik malzemelerin pim tipi rulman testi için standart yöntem hizmetleri vermektedir. ASTM E238 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp