ASTM E3061 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi ile Analizi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E3061 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi ile Analizi için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM E3061 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E3061 standardı, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, cr, Ni. çinko, Ti, Ag, B, Ba, Bi, CA,CD, ga, Li, ay, Na, P, Pb, Sb, sc, Sn, Bay, TL, V, Zr elementleri için alüminyum ve alüminyum alaşımlarının endüktif olarak eşleştirilmiş plazma atomik emisyon spektrometrik analizini açıklar.

ASTM E3061 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlarının Endüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma Atomik Emisyon Spektrometresi ile Analizi için Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi, yalnızca belirtilen elementler ve aralıklar için laboratuvarlar arası test edilmiştir. Yöntem duyarlılığı, kesinliği ve yanlılığının değerlendirilmesini içeren yöntem doğrulaması yapılırsa, bu test yöntemini diğer öğelere veya farklı bileşim aralıklarına genişletmek mümkün olabilir.

Ek olarak, doğrulama çalışması, referans materyalleri veya ani geri kazanımları kullanarak numune hazırlama metodolojisinin kabul edilebilirliğini değerlendirmelidir. Kullanıcı, doğrulama verilerini laboratuvarın veri kalitesi hedeflerine göre dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir.

Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının analizine yönelik bu test yöntemi, öncelikle, alüminyum ve alüminyum alaşımları için The Aluminium Association Inc.5 kayıtlı bileşim sınırlarına veya diğer belirtilen bileşim sınırlarına uygunluğu test etmek için tasarlanmıştır.

Bu test yöntemini kullanan herkesin, yaygın laboratuvar prosedürlerini ustaca ve güvenli bir şekilde uygulayabilecek eğitimli analistlerden olacağı ve çalışmanın uygun şekilde donatılmış bir laboratuvarda gerçekleştirileceği varsayılmaktadır.

Bu, belirli prosedür adımlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaktan çok, test sonucunun kanıtlanmış kalitesine dayanan performansa dayalı bir test yöntemidir. Bu test yöntemini kullanan laboratuvarların kendi çalışma talimatlarını hazırlamaları beklenmektedir. Bu çalışma talimatları, belirli laboratuvar için ayrıntılı çalıştırma talimatlarını, kullanılan belirli referans materyallerini ve performans kabul kriterlerini içermelidir.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının endüktif olarak eşleştirilmiş plazma atomik emisyon spektrometresi ile analizi için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM E3061 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp