ASTM E499 Dedektör Probu Modunda Kütle Spektrometresi Sızıntı Dedektörü için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E499 Dedektör Probu Modunda Kütle Spektrometresi Sızıntı Dedektörü için Standart Test Yöntemi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM E499 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Test, helyum veya diğer uygun izleme gazı basınç farkının oluşturulabileceği ve üzerinde, kütle spektrometresi örnekleme probu ile araştırmak için sızıntının test edilecek atık tarafına erişilebilen herhangi bir cihaz veya bileşen üzerinde gerçekleştirilebilir.

ASTM E499 Dedektör Probu Modunda Kütle Spektrometresi Sızıntı Dedektörü için Standart Test Yöntemi

İki test yöntemi açıklanmaktadır:

Test Yöntemi A, eser gazla doldurulabilen büyük sistemleri ve karmaşık boru tesisatlarını test etmek için sıklıkla kullanılır. Helyum normalde kullanılır. Test yöntemi, sızıntıları bulmak için kullanılır, ancak yaklaşık değerler dışında ölçmek için kullanılamaz. Test alanında helyum arka planının artmasını önlemek için yeterli havalandırmanın sağlanmasına özen gösterilmelidir. Sonuçlar, helyum arka planı ve sonda tarafından yakalanan sızan eser gazın yüzdesi ile sınırlıdır.

Test Yöntemi B, helyum arka planının üzerindeki sinyal algılanana kadar sızıntıyı bir muhafaza içinde yakalayarak kaçaktan gelen eser gazın konsantrasyonunu artırmak için kullanılır. Kayıtlı bir zaman aralığı için aynı hacme kalibre edilmiş bir sızıntı eklenerek, sızıntı oranları ölçülebilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticarete Yönelik Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası Standartların, Kılavuzların ve Tavsiyelerin Geliştirilmesine İlişkin İlkeler Hakkında Kararda belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM E499 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp