ASTM E668 Elektronik Cihazların Radyasyon-Sertlik Testi - Dozimetri (TLD) Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Standart Uygulama

ASTM Testleri

ASTM E668 Elektronik Cihazların Radyasyon-Sertlik Testi - Dozimetri (TLD) Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Standart Uygulama

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, ASTM E668 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu uygulama, iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanmış bir malzemede soğurulan dozu belirlemek için termolüminesans dozimetrelerin (TLD'ler) kullanımına yönelik prosedürleri kapsar. Prosedürlerin bazı unsurları daha geniş bir uygulamaya sahip olsa da, özel ilgi alanı elektronik cihazların radyasyon sertliği testidir.

ASTM E668 Elektronik Cihazların Radyasyon-Sertlik Testi - Dozimetri (TLD) Sistemlerinin Uygulanmasına Yönelik Standart Uygulama

Bu uygulama, gama ışınları, X ışınları ve 12 ila 60 MeV enerji elektronları tarafından ışınlanan malzemelerde soğurulan dozun ölçümü için geçerlidir. Spesifik enerji limitleri, prosedürlerin spesifik uygulamalarını açıklayan uygun bölümlerde ele alınmaktadır.

Ayrıca, bu prosedürlerin elektron ışıması ile ilgili kısmı öncelikle parça testinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elektronik panolar veya kutular gibi daha büyük bileşenlerin bir parçası olarak cihazların test edilmesi, bu uygulamanın kapsamı dışında kalan teknikler gerektirebilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevresel uygulamaları oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticarete Yönelik Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası Standartların, Kılavuzların ve Tavsiyelerin Geliştirilmesine İlişkin İlkeler hakkında kararda belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

EUROLAB, üreticilere ASTM E668 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp