ASTM E72 Bina İnşaatı için Panellerin Mukavemet Testlerinin Yapılmasına İlişkin Standart Test Yöntemleri

ASTM Testleri

ASTM E72 Bina İnşaatı için Panellerin Mukavemet Testlerinin Yapılmasına İlişkin Standart Test Yöntemleri

EUROLAB laboratuvar ASTM E72 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E72 standardı, duvar, döşeme ve çatı yapılarının bölümlerinin yapısal özelliklerini belirlemek için test örnekleri, yükleniyor, deformasyon ölçümleri, raporlar ve hassasiyet-doğruluk prosedürlerini kapsar.

ASTM E72 Bina İnşaatı için Panellerin Mukavemet Testlerinin Yapılmasına İlişkin Standart Test Yöntemleri

Test Duvarları

  • Önem ve kullanım
  • Basınç yükü
  • Çekme yükü
  • Enine yük - numune yatay durumdayken
  • Enine yük - numune dikey durumdayken
  • Konsantre yük
  • Darbe yükü
  • Raf yükü

Tanımlanan prosedürler, hizmette karşılaşılanları temsil eden koşullar altında duvar inşaatı bölümlerinin davranışını test edecek olan prosedürlerdir. Bu prosedürlerden elde edilen verilere dayanan performans kriterleri, yapısal yeterliliği ve hizmet ömrünü sağlayabilir.

Yük-deformasyon ilişkisini tanımlamak için deformasyonları yeterli hassasiyetle ölçün ve en az 0,25 mm'ye (0,01 inç) raporlayın. Herhangi bir yükleme için belirtilen deformasyon ölçüm aparatı, belirtilen aparattan alınanlara doğruluk açısından eşdeğer deformasyon okumalarına izin vermesi koşuluyla başka aparat ile değiştirilebilir.

Yük-deformasyon eğrisini kesin olarak belirlemek için yeterli sayıda okuma elde edilecek şekilde seçilen artışlarla herhangi bir testteki tüm numunelere yük uygulanmalıdır. Numune üzerinde yük yokken veya küçük bir ilk yük altında, yükün ilk okuması ve deformasyon okuması kaydedilir. Yük ilk artışa yükseltilir ve deformasyon kaydedilir.

Aksi belirtilmedikçe, yükü ilk yüke kadar azaltın ve seti kaydedin (bazen “kalıcı set” olarak adlandırılır). Yükü iki artışla artırın ve ilk yüke bırakıldığında bunları kaydedin. Yükün üç, dört, vb. için bu okuma sırasını takip edin. Her numune için numunenin düşük yük davranışı, numunenin aniden bozulabileceğini ve deformasyon ölçüm aparatına zarar verebileceğini gösterdiğinde, bu aparat numuneden çıkarılır ve yük arttırılır. numuneye uygulanabilecek maksimum yük belirlenene kadar sürekli olarak bu döngü devam eder.

Raf testleri dışında, her yük artışı uygulandıktan sonra, yük seviyesi 5 dakikalık bir süre boyunca mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır. Yük uygulamasından sonra mümkün olan en kısa sürede, sabit yük altında 5 dakikalık sürenin sonunda ve herhangi bir kısmi veya tam yük serbest bırakılmasından hemen sonra ve 5 dakikalık sürenin sonunda deformasyon okumaları yapılır. İlk ve 5 dakikalık okumalar yük deformasyon eğrileri şeklinde çizilmelidir.

Test boyunca tam yük deformasyon süresi kayıtları korunmalıdır. 24 saat gibi belirli bir süre için belirli bir yükün uygulanması gerekiyorsa, tüm süre için bir zaman deformasyon eğrisinin tatmin edici bir şekilde çizilmesini sağlamak için başlangıçta, bu süre boyunca aralıklarla ve bu sürenin sonunda deformasyon okumaları yapılmalıdır.

nç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi amaçlı sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine matematiksel dönüşümlerdir.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, Bbina inşaatı için panellerin mukavemet testlerinin yapılmasına ilişkin standart test yöntemleri hizmetleri vermektedir. ASTM E72 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp