ASTM E831 Termomekanik Analiz ile Katı Malzemelerin Lineer Termal Genleşmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E831 Termomekanik Analiz ile Katı Malzemelerin Lineer Termal Genleşmesi için Standart Test Yöntemi

ASTM E831 testi, termomekanik analiz teknikleri kullanılarak katı malzemelerin doğrusal termal genleşme teknik katsayısını belirler. Bu test yöntemi, algılama sondasının numunede girinti oluşturmaması için test sıcaklık aralığı üzerinde yeterli sertlik sergileyen katı malzemelere uygulanabilir.

ASTM E831 Termomekanik Analiz ile Katı Malzemelerin Lineer Termal Genleşmesi için Standart Test Yöntemi

Lineer termal genleşme katsayıları, örneğin tasarım amaçları için ve iki farklı malzemeden oluşan katı bir gövde sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında termal stres nedeniyle arızanın oluşup oluşmayacağını belirlemek için kullanılır.

Bu test yöntemi, elektrik yalıtım malzemelerinin test edilmesi için Test Yöntemi D3386 ile karşılaştırılabilir , ancak daha genel bir katı malzeme grubunu kapsar ve test koşullarını daha spesifik olarak tanımlar. Bu test yöntemi, Test Yöntemleri E228 ve D696'dan daha küçük bir numune ve önemli ölçüde farklı bir aparat kullanır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir. Bu test yöntemi araştırma, spesifikasyon kabulü, mevzuata uygunluk ve kalite güvencesinde kullanılabilir.

Bu test yöntemiyle ölçülen doğrusal termal genleşme katsayısının önerilen alt sınırı 5 μm/(m·°C)'dir. Test yöntemi, azaltılmış doğruluk ve kesinlik ile daha düşük (veya negatif) genişleme seviyelerinde kullanılabilir.

Bu test yöntemi, -120 °C ile 900 °C arasındaki sıcaklık aralığına uygulanabilir. Sıcaklık aralığı, kullanılan enstrümantasyon ve kalibrasyon malzemelerine bağlı olarak genişletilebilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, ASTM E831 Termomekanik Analiz ile Katı Malzemelerin Lineer Termal Genleşmesi için Standart Test Yöntemi kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp