ASTM E84 Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Karakteristikleri İçin Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM E84 Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Karakteristikleri İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E84 standardı, yapı malzemelerinin karşılaştırmalı yüzey yanma davranışına yönelik bir yangın testi standardıdır. Bu test yöntemi duvarlar ve tavanlar gibi açıkta kalan yüzeylere uygulanabilir. Testler, numune tavan pozisyonunda, değerlendirilecek yüzey ateşleme kaynağına yüzü aşağı bakacak şekilde uygulanır. Malzeme, ürün veya tertibat, test sırasında test konumuna monte edilebilmelidir. Bu nedenle, numune ya kendi yapısal kalitesi ile kendi kendini desteklemeli ve test yüzeyi boyunca eklenen desteklerle yerinde tutulmalı ya da arka taraftan sabitlenmelidir.

ASTM E84 Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Karakteristikleri İçin Standart Test Yöntemi

Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM E84-21 Yapı malzemelerinin yüzey yanma karakteristikleri için standart test yöntemi.

Bu standartta açıklanan test yöntemi, 10 dakikalık bir yangın testi yöntemidir. Buna karşılık, bu standart için kullanılan test yöntemi veya aparatı, uygulamaları veya varyasyonları olan başka test yöntemlerine göre test edilmelidir. Şöyle ki,

  • Kullanıcı tarafından 30 dakikalık uzatılmış tünel testini karşılamak için gerekli malzemeler ASTM E2768-11 (2018) Yapı malzemelerinin uzun süreli yüzey yanma karakteristikleri için standart test yöntemi (30 dk tünel testi) standardına göre,
  • Hava işleme mahallerinde kullanılan teller ve kablolar NFPA 262 Havada kullanım için alev yolculuğu ve tellerin ve kabloların dumanı için standart test yöntemi standardına göre,
  • Kontrol sistemleri için pnömatik borular, UL 1820 Alev ve duman karakteristikleri için pnömatik boruların yangın testi standardına göre,
  • Yanıcı sprinkler boruları, UL 1887 Görünür alev ve duman karakteristikleri için plastik sprinkler borusunun yangın testi standardına göre,
  • Hava işleme mahallerinde kullanım için optik fiber ve iletişim kanal yolları UL 2024 Kablo yönlendirme meclisleri ve iletişim yuvarlanma yolları standardına göre test edilmelidir.

ASTM E84 test yönteminin amacı, numune boyunca yayılan alevi gözlemlemek ve malzemenin nispi yanma davranışını belirlemektir. Test sonucunda alev yayılması ve duman oluşumu endeksi rapor edilir. Ancak, bu iki ölçüm arasında mutlaka bir ilişki yoktur.

Test numunesinin alt tarafında destekleyici malzemelerin kullanılması, alev yayılma endeksini, numunenin bu tür bir destek olmadan test edilebilmesi durumunda elde edilecek olanlardan düşürme kabiliyetine sahiptir. Bu test sonuçlarının, malzemelerin böyle bir destek olmadan test edilmesi ile elde edilen endekslerle ilgili olması gerekmemektedir.

Alev cephesinin sürekliliği bozulacak şekilde eriyen, damlayan veya tabakalara ayrılan malzemelerin test edilmesi, yerinde kalan malzemelerin test edilmesi ile elde edilen endekslerle doğrudan ilişkili olmayan düşük alev yayılma endeksleri ile sonuçlanır.

Söz konusu standart, malzemelerin, ürünlerin veya montajların kontrollü koşullar altında ısıya ve aleve karşı göstereceği tepkileri ölçmek ve açıklamak için kullanılmaktadır. Ancak tek başına malzemelerin veya ürünlerin gerçek yangın koşulları altında, yangın tehlikesi veya yangın riski değerlendirmesi için gerekli tüm faktörleri içermemektedir.

Bu arada bu standart, kullanıma yönelik tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek, bu testleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğu alltındadır. Ayrıca yangın testleri, doğası gereği tehlikelidir ve bu testlerin yürütülmesinde çalışanların ve çalışma ortamının korunmasına yönelik her türlü önlem alınmalıdır.

Kısaca ASTM E84 standardında sunulan test yönteminin amacı, belli yangına maruz kalma koşulları altında, sadece yüzey alevi yayılması ve duman yoğunluğu ölçümlerinin, seçilmiş sınıf kırmızı meşe ve fiber-çimento levha yüzeyleri ile karşılaştırmalı ölçümlerini sağlamaktır.

Bu test yönteminde, nominal 7,32 m uzunluğunda ve 508 mm genişliğinde bir numune, alevi, seçilen sınıf kırmızı meşenin tüm uzunluğu boyunca yaymak için ayarlanmış kontrollü bir hava akışına ve alevli ateşe maruz bırakılmaktadır.

Ancak bu test yöntemi ile, test edilen yüzey boyunca ısı iletimi tespit edilmez. Bir montajın yanıcı duvarların ve tavanların yakınlığından kaynaklanan alev yayma davranışının artma etkisi tespit edilmez. Ayrıca bir malzemenin kendi başına bir alev yayılma endeksi aracılığıyla yanmaz olarak sınıflandırılması veya tanımlanması yapılmaz.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden işletmelere ASTM E84 test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp