ASTM E9 Oda Sıcaklığında Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testi

ASTM Testleri

ASTM E9 Oda Sıcaklığında Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testi

EUROLAB laboratuvar ASTM E9 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM E9 standardı, oda sıcaklığında metalik malzemelerin eksenel yük sıkıştırma testi için aparatları, numuneleri ve prosedürü kapsar. Yüksek sıcaklıklardaki sıkıştırma testleri için, Uygulama E209'a başvurulnalıdır.

ASTM E9 Oda Sıcaklığında Metalik Malzemelerin Sıkıştırma Testi

ASTM E9 testi, oda sıcaklığında metalik malzemelerin eksenel yük sıkıştırma testi için aparatları, numuneleri ve prosedürü kapsar. EUROLAB, zaman zaman yüksek ve kriyojenik sıcaklıklarda bu testin bir modifikasyonunu gerçekleştirmiştir.

Normal olarak, numune artan bir eksenel basınç yüküne maruz kalır. Hem yük hem de gerinim sürekli olarak izlenir ve basınç özellikleri belirlenir.

Bir basma testinden elde edilen veriler, akma mukavemetini, akma noktasını, Young modülünü, gerilme-gerinim eğrisini ve basınç mukavemetini içerebilir. Parçalanma kırılması nedeniyle sıkıştırmada başarısız olmayan bir malzeme durumunda, basınç dayanımı, toplam gerinim ve numune geometrisine bağlı bir değerdir.

Basınç özellikleri, basma veya eğilme yüklerine veya her ikisine birden maruz kalan yapıların analizinde ve dövme ve haddeleme gibi büyük basınç deformasyonu içeren metal işleme ve imalat proseslerinin analizlerinde ilgi çekicidir.

İnç-pound birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Parantez içinde verilen değerler, yalnızca bilgi amaçlı sağlanan ve standart olarak kabul edilmeyen SI birimlerine matematiksel dönüşümlerdir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, oda sıcaklığında metalik malzemelerin sıkıştırma testi hizmetleri vermektedir. ASTM E9 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp