ASTM E903 Yapışkan Bağların Soyma veya Sıyırma Mukavemeti için Test Standardı

ASTM Testleri

ASTM E903 Yapışkan Bağların Soyma veya Sıyırma Mukavemeti için Test Standardı

ASTM E903 standardı, daha da geniş bir endüstri yelpazesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılan yapışkanlı yapıştırılmış malzemelerin soyma veya sıyırma özelliklerini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir gerilme testidir.

ASTM E903 Yapışkan Bağların Soyma veya Sıyırma Mukavemeti için Test Standardı

ASTM D903'e test edilen malzemelere örnek olarak plastik filmler, yapışkan etiketler ve su yalıtım malzemeleri verilebilir. Bu kılavuz, sizi bir ASTM D903 testinin temel unsurlarıyla tanıştırmak için tasarlanmıştır ve gerekli test ekipmanlarına, yazılımlara ve örneklere genel bir bakış sağlayacaktır. Ancak, ASTM D903 testi yapmayı planlayan herkes bu kılavuzu tam standardıokumak için yeterli bir alternatif olarak görmemelidir.

ASTM D903 için test esas olarak araştırma ve geliştirme amacıyla gerçekleştirilir. Bu testin gerektirdiği standart 7 günlük koşullandırma süresi nedeniyle bu yöntemin kalite kontrol önlemi olarak kullanılması zordur. Çoğu durumda, ASTM D903 testi, en iyi yapışkan özelliklerini veren yapıştırıcılar için izole bir kimyasal bileşimi değerlendirmek için kullanılır.

ASTM D903'e bir test yapmak için yapışkan malzemelerin 1" x 12" uzunluğunda numunelere kesilmesi gerekir. Numuneler daha sonra 152,4 mm/dk veya 6in/dk ayırma hızında 180° açıyla esnek veya sert bir substrattan uzaklaştırılır. Test malzemeleri beklenen çekme çekimine dayanacak kadar kalın olmalı, ancak kalınlığı 3 mm'den (1φ 8 in.) büyük olmamalıdır. Mümkün olan her yerde, numunelerin standart kalınlığı: metaller, 1,6 mm (1/16 in.); plastik, 1/16 in; ahşap, 1/8 in; kauçuk bileşikler, 1,9 mm (0,075in.). Esnek numunenin yük altındayken uzadığı biliniyorsa, aynı yük altında uzaması beklenmeyen daha sert bir substrat kullanmak önemlidir.

Tüm numunelerin testlerden önce şartlandırılması gerekecektir. ASTM D903 için standart şartlandırma, numunenin 7 gün boyunca izlenen neme ve sıcaklığa maruz kalmasını gerektirir. Bazı yapıştırıcılar için, bu malzeme için gereksiz olduğu düşünülse koşullandırma süresi daha az olabilir. Numune şartlandırma ortamından çıktıktan sonra testlerin en kısa sürede tamamlanmasıdır.

Bu Standart, kullanımıyla ilişkili varsa tüm güvenlik endişelerini ele almak için değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını belirlemek ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu Standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar test hizmetleri çerçevesinde, AASTM E903 Yapışkan Bağların Soyma veya Sıyırma Mukavemeti için Test Standardı kapsamında test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp