ASTM F 2503 Tıbbi Cihazların ve Diğer Öğelerin Manyetik Rezonans Ortamında Güvenlik İçin İşaretlenmesi Testi

ASTM Testleri

ASTM F 2503 Tıbbi Cihazların ve Diğer Öğelerin Manyetik Rezonans Ortamında Güvenlik İçin İşaretlenmesi Testi

EUROLAB laboratuvar ASTM F 2503 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. Bu standart, tıbbi bir cihazın veya başka bir öğenin MR ortamında güvenli bir şekilde yerleştirilip kullanılabileceğinin belirlendiği koşulları belirtmek için tek tip bir işaretleme sistemi sağlar.

ASTM F 2503 Tıbbi Cihazların ve Diğer Öğelerin Manyetik Rezonans Ortamında Güvenlik İçin İşaretlenmesi Testi

MR ortamında tehlike oluşturan öğeler MR ortamına getirildiğinde meydana gelen yaralanmaları ve diğer aksilikleri azaltmayı amaçlayan basit görsel simgeler ve terimler sağlar.

ASTM F 2503 Test Kapsamı

Bu uluslararası standart, manyetik rezonans (MR) ortamında kullanılabilecek öğelerin işaretlenmesi uygulaması için geçerlidir.

Bu uygulamanın amacı, MR ortamına getirilebilecek öğeleri işaretlemek ve işaretlemede yer alması gereken bilgileri tavsiye etmektir.

Standart, bir MR ortamında kullanılan öğelerin terimler ve simgeler aracılığıyla kalıcı olarak işaretlenmesini belirtir.

MR görüntü artefaktları bir performans sorunu olarak kabul edilmez ve bu nedenle bu uluslararası standart uygulamada ele alınmaz.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir. Bu standarda başka hiçbir ölçü birimi dahil edilmemiştir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Bu uluslararası standart, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Önündeki Teknik Engeller (TBT) Komitesi tarafından yayınlanan Uluslararası Standartların, Kılavuzların ve Tavsiyelerin Geliştirilmesine İlişkin İlkeler Kararında belirlenen standardizasyona ilişkin uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir.

Eurolab laboratuvar ASTM F 2503 standardı kapsamında test hizmetleri vermektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp