ASTM F1249 Modüle Edilmiş Kızılötesi Sensör Kullanarak Plastik Film ve Kaplamadan Su Buharı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

ASTM Testleri

ASTM F1249 Modüle Edilmiş Kızılötesi Sensör Kullanarak Plastik Film ve Kaplamadan Su Buharı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

EUROLAB laboratuvar ASTM F1249 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F1249 standardı, esnek bariyer malzemeleri yoluyla su buharı geçiş hızının belirlenmesi için bir prosedürü kapsar. Yöntem, tek veya çok katmanlı sentetik veya doğal polimerlerden ve kaplanmış malzemeler dahil folyolardan oluşan, kalınlığı 3 mm'ye (0,1 inç) kadar olan tabakalara ve filmlere uygulanabilir.

ASTM F1249 Modüle Edilmiş Kızılötesi Sensör Kullanarak Plastik Film ve Kaplamadan Su Buharı İletim Hızı için Standart Test Yöntemi

Su buharı geçirgenlik hızının (WVTR), filmin su buharına geçirgenliğinin ve homojen malzemeler için su buharı geçirgenlik katsayısının belirlenmesini sağlar. Su buharı geçirgenliği ve su buharı geçirgenliği değerleri dikkatle kullanılmalıdır. WVTR'nin kalınlıkla ters ilişkisi ve WVTR'nin su buharının kısmi basınç farkıyla doğrudan ilişkisi her zaman geçerli olmayabilir.

Su buharı aktarım hızı (WVTR) veya nem buharı aktarım hızı (MVTR), suyun bir malzemeden geçişini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. ASTM F1249 kullanan bu analiz aracı, buhar bariyerlerinin geçirgenliğini hesaplamaya veya ölçmeye yardımcı olur.

Paketleme veya diğer endüstriyel uygulamalarda, esnek malzemeler aracılığıyla buhar iletim hızının bulunması çok önemlidir. Malzeme geçirgenliğine dahil olan ana önemli faktörler, malzemenin kalınlığı ve sıcaklık, bağıl nem gibi çevresel faktörlerdir. Plastik film ve kaplamanın WVTR'si için güvenilir değerler bu testle belirlenir.

ASTM F1249 Test Prosedürü

Damıtılmış su bir bardağa doldurulur ve numune ile su arasında küçük bir hava boşluğu korunur. Daha sonra, buhar kaybını önlemek için test numunesi dışında kap kapatılır. Cihaz önce tartılır, ardından etkiler lineer hale gelmeden önce düzenli aralıklarla tartılır. Tüm ağırlık kaybının numuneden geçen su buharından kaynaklandığından emin olmak için deney dikkatle izlenmelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, modüle edilmiş kızılötesi sensör kullanarak plastik film ve kaplamadan su buharı iletim hızı için standart test yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM F1249 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp