ASTM F1307 Bir Kulometrik Sensör Kullanarak Kuru Paketlerden Oksijen İletim Hızı için Test Standardı

ASTM Testleri

ASTM F1307 Bir Kulometrik Sensör Kullanarak Kuru Paketlerden Oksijen İletim Hızı için Test Standardı

EUROLAB laboratuvar ASTM F1307 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F1307 standardı, oksijen gazının paketlere sabit durum iletim hızının belirlenmesi için bir prosedürü kapsar. Daha spesifik olarak, yöntem, normal kullanımda kuru bir ortamı içine alacak olan paketlere uygulanabilir.

ASTM F1307 Bir Kulometrik Sensör Kullanarak Kuru Paketlerden Oksijen İletim Hızı için Test Standardı

Bu standart, test yöntemi D 3985'te açıklanana benzer bir düzenlemede bir kulometrik oksijen sensörü ve ilgili ekipmanı kullanır. Oksijen gazı iletim hızı, paket bir test fikstürüne monte edildikten ve test ortamında dengelendikten sonra belirlenir.

Paket, paketin dışının bilinen bir oksijen konsantrasyonuna maruz kalmasına karşın, paketin içinin bir nitrojen akışıyla yavaşça temizlenmesini sağlayacak şekilde monte edilir. Paket, %20,8 oksijen içeren ortam oda havasına maruz bırakılabilir veya %100 oksijen içeren bir atmosfere daldırılabilir. Oksijen, paket duvarlarından nitrojen taşıyıcı gaza nüfuz ettiğinden, büyüklüğü birim zaman başına dedektöre akan oksijen miktarıyla orantılı olan bir elektrik akımı ürettiği kulometrik dedektöre taşınır.

SI birimlerinde belirtilen değerler standart olarak kabul edilmelidir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Kullanımdan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, bir kulometrik sensör kullanarak kuru paketlerden oksijen iletim hızı için standart test Yöntemi hizmetleri vermektedir. ASTM F1307 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp