ASTM F1926 Kalsiyum Fosfat Granüllerinin, Üretilen Formların ve Kaplamaların Çözünme Testi

ASTM Testleri

ASTM F1926 Kalsiyum Fosfat Granüllerinin, Üretilen Formların ve Kaplamaların Çözünme Testi

EUROLAB laboratuvar ASTM F1926 standardı kapsamında test ve uygunluk hizmeti sunar. ASTM F1926 standardı, cerrahi implant uygulamalarında kullanılması amaçlanan kalsiyum fosfat malzemelerini kapsar. Malzemeler, satış için üretilenleri temsil etmelidir. Standart imalat şartlarında üretilmiş ve işlenmiş olacaktır.

ASTM F1926 Kalsiyum Fosfat Granüllerinin, Üretilen Formların ve Kaplamaların Çözünme Testi

Malzemeler, tozlar, granüller, parça malzeme, fabrikasyon formlar veya kaplamalar biçiminde olabilir; ve son kullanım ürününü temsil eden gözenekli, gözeneksiz, dokulu ve diğer implante edilebilir topografik substrat formu olabilir. Yumuşak doku ve kemikte kalsiyum fosfat malzemelerine verilen biyolojik yanıtın yönleri laboratuvar çalışmalarından ve klinik kullanımdan bildirilmiştir.

Bu test yönteminin gereklilikleri, kalsiyum hidroksiapatit, beta-trikalsiyum fosfat gibi kalsiyum fosfat malzemeleri ve diğer minör (<%10) bileşenlerin kasıtlı olarak eklenmesiyle veya eklenmeden bunların bifazik karışımları için geçerlidir.

Bu test yöntemi, bir kalsiyum fosfat materyalinin çözünme hızının laboratuvar değerlendirmesiyle sınırlıdır. Sonuçların in-vivo performansla korelasyonu ima edilmez. Bu nedenle, değerlendirmeye bir kontrol materyalinin dahil edilmesi önerilir. Kontrol malzemesi, NIST SRM 2910 gibi standartlaştırılmış bir malzeme veya geçmiş bir kontrol olabilir.

Kalsiyum fosfat materyali, bir substrattaki tek materyal olabilir veya mevcut tüm diğer materyaller bu test yönteminde açıklanan test koşulları altında çözünmediği sürece birden fazla materyalden biri olabilir.

SI birimlerinde veya inç-pound birimlerinde belirtilen değerler ayrı ayrı standart olarak kabul edilecektir. Her sistemde belirtilen değerler tam eşdeğer olmayabilir; bu nedenle, her sistem diğerinden bağımsız olarak kullanılmalıdır. İki sistemden elde edilen değerlerin birleştirilmesi, standartla uyumsuzlukla sonuçlanabilir.

Bu standart, varsa, kullanımıyla ilgili tüm güvenlik endişelerini ele alma iddiasında değildir. Uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve kullanımdan önce düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek bu standardın kullanıcısının sorumluluğundadır.

Kuruluşumuz EUROLAB, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman kadrosu ve ileri teknolojik donanımı ile ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, kalsiyum fosfat granüllerinin, üretilen formların ve kaplamaların çözünme testi hizmetleri vermektedir. ASTM F1926 standardı kapsamında test hizmetleri verir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

WhatsApp